JavaScript Atama Operatörleri

Atama operatörleri JavaScript değişkenlerine değer atamak için kullanılır.

JavaScript atama operatörleri

Operatör Örnek Sonuç
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y
**= x **= y x = x ** y

Atama operatörü (=) değişkene değer atamak için kullanılır.

<script>
 var a = 1453;
 alert(a);
</script>

Topla ve ata operatörü (+=) değişkenin değerini değer ile toplar ve değişkene atar.

<script>
 var a = 10;
 a += 5;
 alert(a);
</script>

Çıkar ve ata operatörü (-=) değişkenin değerinden değeri çıkarır ve değişkene atar.

<script>
 var a = 10;
 a -= 5;
 alert(a);
</script>

Çarp ve ata operatörü (*=) değişkenin değeriyle değeri çarpar ve değişkene atar.

<script>
 var a = 10;
 a *= 5;
 alert(a);
</script>

Böl ve ata operatörü (/=) değişkenin değeriyle değeri böler ve değişkene atar.

<script>
 var a = 10;
 a /= 5;
 alert(a);
</script>

Bölümden kalanı ata operatörü (%=) değişkenin değeriyle değeri böler ve kalanı değişkene atar.

<script>
 var a = 10;
 a %= 5;
 alert(a);
</script>

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir