Kategori: JavaScript

nodejs 7

Node.js XML Oluşturma

Yazıda Node.js ile XML dosyası oluşturmak için gerekli olan modül ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js ile platformlar arasında veri taşımak için genellikle JSON formatı kullanılır. Ancak JSON formatını desteklemeyen platformlar için...

nodejs 0

Node.js XML Okuma

Yazıda Node.js ile XML okumak için gerekli olan XML parser modüllerinin kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. XML, verileri platformlar arasında taşımak için oluşturulmuş bir standarttır. Oluşturulan XML dosyaları, ayrıştırıcı veya parser denilen yapı...

jquery 0

jQuery XML Okuma

Yazıda JavaScript işlemlerini kolaylaştıran jQuery kütüphanesi ile XML okuma ve diğer işlemlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. jQuery içerisindeki ajax metodu AJAX isteklerini kolay bir şekilde yapılmasına imkan verir. Metot içerisine sadece gerekli parametrelerin yazılmasıyla...

javascript 0

JavaScript XML Örnek Uygulama

Yazıda JavaScript ile yapılabilecek XML okuma ve listeleme işlemlerinin iyi anlaşılması için örnek bir uygulama yapılmıştır. JavaScript XML Okuma yazısında XML dosyasını okumayı JavaScript XML Listeleme yazısında ise XML dosyasındaki verileri listelemeyi görmüştük. XML...

javascript 0

JavaScript XML Listeleme

Yazıda JavaScript ile XML okuma ve XML içerisindeki verileri listeme için kullanılan işlevler ile ilgili bilgi yer almaktadır. XML verileri listeleme JavaScript XML Okuma yazısında AJAX teknolojisi ile XML dosyasını okumuştuk. Okuma sırasında response,...

javascript 0

JavaScript XML Okuma

Yazıda JavaScript ile XML okumak için kullanılan AJAX teknolojisi ile ilgili bilgi yer almaktadır. XML okuma JavaScript, web sayfasını yenilemeden arka planda web sayfası isteği yapmak için AJAX isimli bir teknolojiyi kullanır. AJAX kelimesi...

nodejs 0

Node.js session Yönetimi

Yazıda session hakkında bilgi verildikten sonra express ile session yönetimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Session veya oturum, çerezlerin özel bir türüdür. Çerezleri kullanarak kullanıcıya ait çeşitli bilgilerin saklanmasını sağlayabiliyorduk. Ancak çerezler...

nodejs 0

Node.js cookie Yönetimi

Yazıda cookie hakkında bilgi verildikten sonra express ile cookie yönetimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Cookie veya çerez dinamik web uygulamalarında kullanıcının tarayıcısında, kullanıcı bilgilerini saklamak için kullanılan dosyalardır. Çerezler bir web...

nodejs 0

Node.js express MVC

Yazıda express modülü ile uygulama geliştirirken kullanılan MVC tasarım mimarisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Geliştirilen web uygulamalarındaki bölümlerin artmasıyla beraber yazılan kodlarda artmaktadır. Yazılan kodların artması, geliştirilen uygulama için uygun bir tasarım mimarisinin...

nodejs 0

Node.js express Şablon Motorları

Yazıda express modülü içerisinde yer alan şablon motoru sisteminin projeye dahil edilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Geliştirilen web sayfaları genellikle benzer yapıdadır. Sadece sayfa içerisindeki bazı bölümler değişiklik gösterir. Örneğin; Bu...