Kategori: Node.js

nodejs 7

Node.js XML Oluşturma

Yazıda Node.js ile XML dosyası oluşturmak için gerekli olan modül ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js ile platformlar arasında veri taşımak için genellikle JSON formatı kullanılır. Ancak JSON formatını desteklemeyen platformlar için...

nodejs 0

Node.js XML Okuma

Yazıda Node.js ile XML okumak için gerekli olan XML parser modüllerinin kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. XML, verileri platformlar arasında taşımak için oluşturulmuş bir standarttır. Oluşturulan XML dosyaları, ayrıştırıcı veya parser denilen yapı...

nodejs 2

Node.js session Yönetimi

Yazıda session hakkında bilgi verildikten sonra express ile session yönetimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Session veya oturum, çerezlerin özel bir türüdür. Çerezleri kullanarak kullanıcıya ait çeşitli bilgilerin saklanmasını sağlayabiliyorduk. Ancak çerezler...

nodejs 0

Node.js cookie Yönetimi

Yazıda cookie hakkında bilgi verildikten sonra express ile cookie yönetimi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Cookie veya çerez dinamik web uygulamalarında kullanıcının tarayıcısında, kullanıcı bilgilerini saklamak için kullanılan dosyalardır. Çerezler bir web...

nodejs 0

Node.js express MVC

Yazıda express modülü ile uygulama geliştirirken kullanılan MVC tasarım mimarisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Geliştirilen web uygulamalarındaki bölümlerin artmasıyla beraber yazılan kodlarda artmaktadır. Yazılan kodların artması, geliştirilen uygulama için uygun bir tasarım mimarisinin...

nodejs 0

Node.js express Şablon Motorları

Yazıda express modülü içerisinde yer alan şablon motoru sisteminin projeye dahil edilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Geliştirilen web sayfaları genellikle benzer yapıdadır. Sadece sayfa içerisindeki bazı bölümler değişiklik gösterir. Örneğin; Bu...

nodejs 0

Node.js express route Yönetimi

Yazıda node js ile web sunucusuna gelen istekleri yönetmek için kullanılan express modülü route yönetimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Express içerisinde yer alan route, web sunucusuna gelen istekleri yönetmek için express modülü ile...

nodejs 1

Node.js express Modülü

Yazıda node js ile web sunucusuna gelen istekleri yönetmek, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan express modülü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js express modülü web sunucu çatısıdır (framework). Node.js içerisinde bulunan http modülünü kullanarak...

nodejs 0

Node.js Hata Ayıklama

Yazıda node js ile geliştirme yaparken çıkan hataları bulmak ve düzeltmek için kullanılan hata ayıklayıcı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js ile geliştirme yaparken yazılan kodlarda sözdizimi hataları, mantıksal hatalar veya çalıştırıldığında beklenenden farklı...

nodejs 0

Node.js Child Process

Yazıda node js ile ek işlem başlatmak için kullanılan child process modülü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js Dersleri bölümünde Node.js Senkron ve Asenkron İşlemler yazısında Node.js’in işlemleri senkron ve asenkron olarak çalıştırabileceğini söylemiştik....