Kategori: Veritabanı

mysql 0

MySQL Loglama

Yazıda MySQL hatalarını, yavaş sorgularını ve diğer tüm sorguları kayıt altına almak için kullanılan loglama ile ilgili bilgiler yer almaktadır. MySQL ile proje geliştirirken oluşabilecek hatalar, yapılan işlem ve performans sorunlarıyla ilgili bilgi almak...

mysql 0

MySQL Tablo Bakımı

Yazıda MySQL işlemlerini hızlandırmak için kullanılan MySQL tablo bakımı komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Veri tabanı tasarımı, normalizasyonu, index düzenlemesi, partition kullanımı ve dağıtık sunucu kullanımı ile veri tabanı yönetim sistemleri hızlandırılabilir. Ancak...

mysql 0

MySQL Transaction Nedir? Kullanımı

Yazıda Transaction nedir ile MySQL Transaction anlatılmış, SQL Server, Oracle vb. sistemlerde sıklıkla kullanılan Transaction kullanımı ile ilgili bilgi yer almaktadır. Transaction nedir? Transaction veya işlem VTY sistemlerinde ACID kurallarına göre işlem yapma olanağı...

SQL 0

Veritabanı A.C.I.D Nedir?

Yazıda veri tabanı işlemleri gerçekleştirirken uyulması gereken ve ACID olarak bilinen kavram ile ilgili bilgi yer almaktadır. ACID nedir? Veri tabanı sistemlerinde transaction / işlem ile ilgili tanımlanmış standart kurallardır. ACID kelimesi Atomicity, Consistency, Isolation,...

mysql 0

MySQL Partition Nedir? Kullanımı

Yazıda partition nedir ile MySQL Partition anlatılmış, partition kullanımı çeşitli örneklerle anlatılmıştır. Partition Nedir? MySQL ve gelişmiş VTY sistemlerinde kullanılan partition kelimesini bölme, ayırma olarak çevirebiliriz. Veri tabanı tasarımı sırasında yapılan normalizasyon ve index...

mysql 0

MySQL Trigger Nedir? Kullanımı

Yazıda Trigger nedir ile MySQL Trigger anlatılmış, SQL Server, Oracle vb. sistemlerde sıklıkla kullanılan Trigger kullanımı örneklerle anlatılmıştır. Trigger nedir? MySQL içerisinde kullanılan Trigger yani tetikleyiciler MySQL Saklı Yordamların özel bir türüdür. Tetikleyicileri saklı...

mysql 0

MySQL While Kullanımı

Yazıda MySQL içerisinde tekrar eden işlemlerde kullanılan while döngüsü ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. MySQL saklı yordamlar içerisinde çeşitli işlemler için programlama dillerinde bulunan if, elseif, else, case, while ve diğer döngüleri...

mysql 0

MySQL Case When Kullanımı

Yazıda MySQL VTY sisteminde if koşula alternatif olarak SQL Server, Oracle vb. sistemlerde de sıklıkla kullanılan CASE WHEN kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. MySQL içerisinde if fonksiyonu ve if deyimine alternatif olarak kullanılan,...

mysql 0

MySQL IF Kullanımı

Yazıda MySQL VTY sisteminde komut akışını koşula göre yönlendirmek için kullanılan if, elseif ve else kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Programlama dillerinde kullanılan if ifadesi MySQL içerisinde belirli bir koşula veya değere göre...

mysql 0

MySQL Saklı Yordamlar

Yazıda MySQL saklı yordamlar hakkında bilgi verilmiş, saklı yordam oluşturma ve çeşitleri örneklerle açıklanmıştır. Saklı yordam nedir? Saklı yordamlar veya Stored Procedure VTYS içerisine kayıt edilen derlenmiş SQL komutlarıdır. Saklı yordamlar içerisine yazılan kodlar...