Kategori: XML

nodejs 7

Node.js XML Oluşturma

Yazıda Node.js ile XML dosyası oluşturmak için gerekli olan modül ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Node.js ile platformlar arasında veri taşımak için genellikle JSON formatı kullanılır. Ancak JSON formatını desteklemeyen platformlar için...

nodejs 0

Node.js XML Okuma

Yazıda Node.js ile XML okumak için gerekli olan XML parser modüllerinin kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. XML, verileri platformlar arasında taşımak için oluşturulmuş bir standarttır. Oluşturulan XML dosyaları, ayrıştırıcı veya parser denilen yapı...

jquery 0

jQuery XML Okuma

Yazıda JavaScript işlemlerini kolaylaştıran jQuery kütüphanesi ile XML okuma ve diğer işlemlerle ilgili bilgiler yer almaktadır. jQuery içerisindeki ajax metodu AJAX isteklerini kolay bir şekilde yapılmasına imkan verir. Metot içerisine sadece gerekli parametrelerin yazılmasıyla...

javascript 0

JavaScript XML Örnek Uygulama

Yazıda JavaScript ile yapılabilecek XML okuma ve listeleme işlemlerinin iyi anlaşılması için örnek bir uygulama yapılmıştır. JavaScript XML Okuma yazısında XML dosyasını okumayı JavaScript XML Listeleme yazısında ise XML dosyasındaki verileri listelemeyi görmüştük. XML...

javascript 0

JavaScript XML Listeleme

Yazıda JavaScript ile XML okuma ve XML içerisindeki verileri listeme için kullanılan işlevler ile ilgili bilgi yer almaktadır. XML verileri listeleme JavaScript XML Okuma yazısında AJAX teknolojisi ile XML dosyasını okumuştuk. Okuma sırasında response,...

javascript 0

JavaScript XML Okuma

Yazıda JavaScript ile XML okumak için kullanılan AJAX teknolojisi ile ilgili bilgi yer almaktadır. XML okuma JavaScript, web sayfasını yenilemeden arka planda web sayfası isteği yapmak için AJAX isimli bir teknolojiyi kullanır. AJAX kelimesi...

xml 0

XPath Nedir?

Yazıda XML içerisindeki verileri sorgulamak için kullanılan XPath ile ilgili bilgiler yer almaktadır. XPath nedir? XPath, XML etiketleri içerisinde yer alan verilere ulaşmak için kullanılan ve W3C tarafından geliştirilen bir standarttır. XPath sadece XML...

xml 0

XML XSD Nedir?

Yazıda XSD nedir, XSD oluşturma ve XML içerisinde XSD kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. XSD nedir? XSD XML Schema Definition ( XML Şema Tanımı) kısaltmasıdır. XML Nedir? yazısında XML dosyasını oluşturmayı ve XML...

xml 0

XML DTD Nedir?

Yazıda DTD nedir, DTD oluşturma ve XML içerisinde DTD kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. DTD nedir? DTD Document Type Definition (Belge Türü Tanımı) kısaltmasıdır. XML Nedir? yazısında XML’in belirli bir standardın olmadığını söylemiştim....

xml 0

XML Nedir?

Yazıda XML nedir ile XML anlatılmış, XML örnekleriyle XML formatı ve XML ile ilgili bilgi verilmiştir. XML nedir? XML eXtensible Markup Languge (Genişletilebilir İşaretleme Dili) kısaltmasıdır. XML verileri hem insan hem de makineler tarafından...