Node.js MySQL Veri Silme

Node.js ile MySQL veritabanındaki tablodan veri silme ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Node.js ile MySQL veri çekme işlemi için öncelikle Node.js mysql Modülü ile bağlantı kurulup uygun SQL komutunun yazılması yeterli olacaktır.

Veri silme işlemi için DELETE anahtar kelimesi kullanılır.

DELETE FROM tablo_adi WHERE sutun_adi = silinecek_veri

NOT: Veri silme işleminde WHERE kullanılmazsa tablodaki tüm veriler silinir.

Veri silme işlemi için öncelikle dikkatli bir şekilde gerekli SQL komutu yazılır.

let sqlSorgusu = `DELETE FROM kisiler WHERE kisi_sira= 99`;

Yazılan komut Node.js ile işlenmek üzere mysql modülüne parametre olarak geçirilerek çalıştırılır.

'use strict';

const mysql = require('mysql');

let connection = mysql.createConnection({
 host: 'localhost',
 user: 'kullanici-adi',
 password: 'kullanici-sifre',
 database: 'veritabani-adi'
});

let sqlSorgusu = `DELETE FROM kisiler WHERE kisi_sira= 99`;

connection.connect(function (err) {
 if (err) throw err;
 connection.query(sqlSorgusu, function (err, results) {
  if (err) throw err.message;
  console.log('Başarılı bir şekilde silindi.');
 });
});

Node.js komutları her çalıştırıldığında “Başarılı bir şekilde silindi.” sonucunu verecektir.

Silme işleminin kontrolü için results nesnesinde yer alan affectedRows özelliği kullanılır.

'use strict';

const mysql = require('mysql');

let connection = mysql.createConnection({
 host: 'localhost',
 user: 'kullanici-adi',
 password: 'kullanici-sifre',
 database: 'veritabani-adi'
});

let sqlSorgusu = `DELETE FROM kisiler WHERE kisi_sira= 99`;

connection.connect(function (err) {
 if (err) throw err;
 connection.query(sqlSorgusu, function (err, results) {
  if (err) throw err.message;

  // Veri silme kontrolü
  if (results.affectedRows > 0) {
   console.log(results.affectedRows + ' kayıt silindi.');
  }

 });
});

Veri silme işlemindeki dikkat edilmesi gereken yer DELETE SQL komutuna uygun WHERE koşulunun yazılmasıdır.

Veri silme işleminde WHERE koşulu belirtilmediğinde tablodaki veriler toplu/çoklu olarak silinecektir.

Node.js Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir