Yusuf SEZER Web, SEO, Programlama, Mobil, Fotoğrafçılık

mysql 0

MySQL Partition Nedir? Kullanımı

Yazıda partition nedir ile MySQL Partition anlatılmış, partition kullanımı çeşitli örneklerle anlatılmıştır. Partition Nedir? MySQL ve gelişmiş VTY sistemlerinde kullanılan partition kelimesini bölme, ayırma olarak çevirebiliriz. Veri tabanı tasarımı sırasında yapılan normalizasyon ve index...

mysql 0

MySQL Trigger Nedir? Kullanımı

Yazıda Trigger nedir ile MySQL Trigger anlatılmış, SQL Server, Oracle vb. sistemlerde sıklıkla kullanılan Trigger kullanımı örneklerle anlatılmıştır. Trigger nedir? MySQL içerisinde kullanılan Trigger yani tetikleyiciler MySQL Saklı Yordamların özel bir türüdür. Tetikleyicileri saklı...

mysql 0

MySQL While Kullanımı

Yazıda MySQL içerisinde tekrar eden işlemlerde kullanılan while döngüsü ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. MySQL saklı yordamlar içerisinde çeşitli işlemler için programlama dillerinde bulunan if, elseif, else, case, while ve diğer döngüleri...

mysql 0

MySQL Case When Kullanımı

Yazıda MySQL VTY sisteminde if koşula alternatif olarak SQL Server, Oracle vb. sistemlerde de sıklıkla kullanılan CASE WHEN kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. MySQL içerisinde if fonksiyonu ve if deyimine alternatif olarak kullanılan,...

mysql 0

MySQL IF Kullanımı

Yazıda MySQL VTY sisteminde komut akışını koşula göre yönlendirmek için kullanılan if, elseif ve else kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Programlama dillerinde kullanılan if ifadesi MySQL içerisinde belirli bir koşula veya değere göre...

mysql 0

MySQL Saklı Yordamlar

Yazıda MySQL saklı yordamlar hakkında bilgi verilmiş, saklı yordam oluşturma ve çeşitleri örneklerle açıklanmıştır. Saklı yordam nedir? Saklı yordamlar veya Stored Procedure VTYS içerisine kayıt edilen derlenmiş SQL komutlarıdır. Saklı yordamlar içerisine yazılan kodlar...

mysql 0

MySQL Tablo Kilitleme

Yazıda MySQL VTY sisteminde performans arttırmak için kullanılan tablo kilitleme ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Veri tabanı tasarımı sırasında veya daha sonra veri tabanına eklenen özellikler (INDEX, Foreign Key , Unique,…) performans artışı...

mysql 0

MySQL Temporary Table

Yazıda MySQL VTY sisteminde geçici tablo oluşturmak için kullanılan Temporary Table özelliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Temporary Table nedir? MySQL içerisinde bulunan Temporary Table özelliği verilerin geçici saklandığı sanal bir tablo oluşturmak için...

mysql 0

MySQL Değişken Tanımlama ve Kullanımı

Yazıda MySQL VTY sisteminde geçici verileri saklamak için değişken tanımlama ve değişken kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bir MySQL sorgusundan başka bir MySQL sorgusuna değer iletmek için değişkenler kullanılabilir. MySQL içerisinde yer alan...