Yusuf SEZER Web, SEO, Programlama, Mobil, Fotoğrafçılık

C++ 0

C++ Template

C++ programlama dili içerisinde yer alan sınıf ve fonksiyon şablonları olarak adlandırılan template özelliği ile ilgili bilgiler yer alıyor. C++ template C++ içerisinde yer alan template özelliği benzer işlemleri yapan fonksiyon ve sınıflar için...

C++ 0

C++ Sayıyı Ters Çevirme

Kullanıcıdan alınan sayıyı ters çevirme işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Sayıyı ters çevirme Sayıyı ters çevirme işlemi sayının metin veri türü olarak alınıp ters çevrilmesi ve sayının rakamlarının çeşitli hesaplamalar yapılarak bulunmasıyla yapılabilir.

C++ 0

C++ Sayıyı Yazıya Çevirme

Kullanıcıdan alınan sayıyı yazıya çevirme işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Sayıyı yazıya çevirme Sayıyı yazıya çevirme işlemi için öncelikle sayının her hanesindeki rakamın elde edilmesi gerekir. Her hanedeki rakamın elde edilmesi sayının 10...

C++ 0

C++ Sayı Tahmin Oyunu

Rastgele üretilen bir sayıyı tahmin ederek üretilen sayıyı bulmaya dayalı sayı tahmin oyunu ve yapımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Sayı tahmin oyunu Sayı tahmin oyunu temel olarak rastgelen üretilen bir sayının tahmin edilmesidir....

C++ 0

C++ Program Çalışma Süresi

C++ programlama dilinde geliştirilen programların çalışma sürelerinin hesaplanması ile ilgili bilgiler yer alıyor. Çalışma süresi Herhangi bir programlama dilinde geliştirilen uygulamanın çalışma süresi temel olarak programın başlangıç zamanı ile bitiş zamanı arasındaki mutlak farktır...

C++ 0

C++ Class Örnekleri

C++ programlama dilinde nesneleri tanımlamak için kullanılan sınıf veya class yapısı olarak adlandırılan yapıların oluşturulması ve kullanımı ile ilgili örnek yer alıyor. Class yapısı C++ dilinin C dilinden en büyük farkı Nesne Yönelimli Programlama...

C++ 0

C++ Tarih İşlemleri

C++ programlama dilinde tarih yazma, saat yazma ve iki tarih arasında fark gibi tarih işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Tarih işlemleri C++ programlama dilinde tarih ve saat işlemleri için ctime kütüphanesi kullanılır. Kütüphane...

C++ 0

C++ Pointer Kullanımı

C+++ programlama dilinde bellek yönetimi için kullanılan pointerların yapısı ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Pointer nedir? Pointer işaretçi veya göstericiler değer olarak bellek adresini tutan değişkenlerdir.

C++ 0

C++ Asal Sayı Bulma

C++ programlama dilinde bir sayının asal sayı olup olmadığının kontrolü ve asal sayıları bulma ile ilgili bilgiler yer alıyor. Asal sayılar Asal sayılar sadece kendisine ve 1 sayısına tam bölünen sayılardır. Bir sayının asal...

C++ 0

C++ Dosya İşlemleri

C++ programlama dili ile dosya oluşturma, dosya yazma, dosya okuma ve dosya silme işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Dosya işlemleri C++ programlama dilinde dosya işlemleri için fstream kütüphanesinde yer alan ifstream ve ofstream sınıfları kullanılır....