Yazılım Mühendisliği Dersleri

Programlama Paradigmaları

Yapısal Programlama

Nesne Yönelimli Programlama – OOP

  1. Nesne Nedir?
  2. NYP Kalıtım – Inherited
  3. NYP Çok Biçimlilik – Polymorphism
  4. NYP Kapsülleme – Encapsulatoni
  5. NYP Arayüzler – Interface
  6. NYP Soyutlama – Abstract

İlgiye Yönelik Programlama – AOP

Fonksiyonel programlama

UML Dersleri

Tasarım Desenleri

GOF

Yazılım Geliştirme Prensibleri

  1. SOLID
  2. DRY
  3. KISS
  4. YAGNI
LinkedIn grubuna buradan katılın.