Açık Kaynak Dersleri

Apache, Eclipse gibi açık kaynak toplulukları tarafından geliştirilen projelerin kurulumu ve kullanımı yer alabilir.

 • MicroProfile
 • Zookeeper
 • Kafka
 • Cassandra
 • Pulsar
 • Apache Tomcat
 • Apache Maven
 • Solr
 • Fluentd
 • Hadoop
 • Hive
 • Nifi
 • JMeter
 • Apache httpd
 • nginx
 • Apache ab
 • Storm
 • Spark
 • Flume
 • Ignite
 • Flink
 • MQTT
 • Eclipse Paho
 • Eclipse Mosquitto
 • Node-RED
 • influxdb