SQL Dersleri

SQL Dersleri bölümü sql nedir, veritabanı ve tablo oluşturma gibi verilerin saklanacağı yerin hazırlanması ile başlar. Verilerin iyi bir şekilde saklanmasında önemli yer tutan unique, primary, foreign, index özellikleri ve kullanımı yer alır. Saklanan verilerin anlamlı hale gelmesi için inner, left, right gibi join türlerinin kullanımı öğrenebilirsiniz.

 1. SQL Nedir? SQL Komutları
 2. SQL Veritabanı Oluşturma
 3. SQL Tablo Oluşturma
 4. SQL Tablo Kopyalama
 5. SQL Unique Nedir? Oluşturma ve Kullanımı
 6. SQL Primary Key Nedir? Oluşturma ve Kullanımı
 7. SQL Foreign Key Nedir? Oluşturma ve Kullanımı
 8. SQL İndex Nedir? Oluşturma ve Kullanımı
 9. SQL Join Nedir? Kullanımı
 10. SQL INNER Join Nedir? Kullanımı
 11. SQL LEFT Join Nedir? Kullanımı
 12. SQL RIGHT Join Nedir? Kullanımı
 13. SQL Alt Sorgular – İç içe sorgu