CSS z-index Nedir?

Paylaş

Sayfa içindeki elemanları Z konumunda konumlandırmak için kullanılan z-index ve position özellikleri ile ilgili bilgiler yer almakta.

Z konumu nedir

HTML elemanları X vey Y ekseninde alt altta veya yan yana belli kurallara göre yerleştirilir.

HTML elemanlarına position değeri verildiğinde aldığı konum değerine göre üst üste gelmesidir.

Z ekseni

Örneğin; Aşağıdaki örnekte div elemanlarının alt alta geldiğiniz görürüz. (Y ekseninde konumlandırma)

<div class="d1">DIV 1</div>
<div class="d2">DIV 2</div>

CSS kodları;

div {
    width: 200px;
    height: 200px;
}

.d1 {
    background-color: lightcoral;
}

.d2 {
    background-color: lightblue;
}

Veya div elemanlarını yan yana getirebiliriz. (X ekseninde konumlandırma)

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
  float: left;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
}

div elemanlarına position özelliği absolute değerini verelim.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
}

div elemanlarına absolute değerini uyguladığımızda iki div üst üste gelecektir.

Arkada kalan elemanı ön tarafa getirmek istediğimizde z-index özelliğini kullanılır.

z-index nasıl kullanılır

CSS z index kullanımı için öncelikle özelliği uygulamak istediğimiz elemana position değerini verilir.

Gerekli tanımlamaları yaptığımızda varsayılan olarak z-index 0 değerini alır.

CSS z-index değerini düşük değer verirsek eleman arkaya gidecek, yüksek değer verirsek eleman öne gelecektir.

Aşağıdaki örnekte z-index değerine 1 verildiğine dikkat edin.

Varsayılan olarak diğer eleman z-index 0 değerini aldığından dolayı z-index 1 değeri verilen eleman ön tarafa gelecektir.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
  z-index: 1;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
}

Benzer sonucu ikinci elemanın z-index özelliğine negatif değer vererek te elde edebiliriz.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
  z-index: -1;
}

NOT: Bazı tarayıcılarda negatif değer sorun çıkarabilmektedir.

Başka bir örnek;

<h1 class="c1">1</h1>
<h1 class="c2">2</h1>
<h1 class="c3">3</h1>

CSS kodları;

h1 {
    padding: 50px;
    position: absolute;
    opacity: .8;
}

.c1 {
    background-color: lightblue;
    z-index: 2;
    left: 10px;
    top: 10px;
}

.c2 {
    background-color: lightgreen;
    z-index: 0;
    left: 30px;
    top: 30px;
}

.c3 {
    background-color: lightcoral;
    z-index: 1;
    left: 50px;
    top: 50px;
}

Nerelerde kullanılır?

CSS z-index özelliği genellikle menü, modal box gibi yerlerde kullanılmaktadır.

CSS z-index çalışmıyor?

CSS z-index özelliği çalışmıyorsa z-index özeliği uyguladığınız elemana position değeri verilmemiş veya absolute, relative, fixed değerlerinden başka bir değer verilmiş olabilir.

CSS z-index özelliğine negatif değer verilmiştir ve tarayıcıda sorun çıkarmaktadır.

CSS z-index özelliğine yanlış değer verilmiş ve diğer elemanların arkasına veya önüne geçmiş olabilir.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.