CSS z-index Nedir?

Sayfa içindeki elemanları Z konumunda konumlandırmak için kullanılan z-index ve position özellikleri ile ilgili bilgiler yer almakta.

Z konumu nedir

HTML elemanları X vey Y ekseninde alt altta veya yan yana belli kurallara göre yerleştirilir.

HTML elemanlarına position değeri verildiğinde aldığı konum değerine göre üst üste gelmesidir.

Z ekseni

Örneğin; Aşağıdaki örnekte div elemanlarının alt alta geldiğiniz görürüz. (Y ekseninde konumlandırma)

<div class="d1">DIV 1</div>
<div class="d2">DIV 2</div>

CSS kodları;

div {
    width: 200px;
    height: 200px;
}

.d1 {
    background-color: lightcoral;
}

.d2 {
    background-color: lightblue;
}

Veya div elemanlarını yan yana getirebiliriz. (X ekseninde konumlandırma)

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
  float: left;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
}

div elemanlarına position özelliği absolute değerini verelim.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
}

div elemanlarına absolute değerini uyguladığımızda iki div üst üste gelecektir.

Arkada kalan elemanı ön tarafa getirmek istediğimizde z-index özelliğini kullanılır.

z-index nasıl kullanılır

CSS z index kullanımı için öncelikle özelliği uygulamak istediğimiz elemana position değerini verilir.

Gerekli tanımlamaları yaptığımızda varsayılan olarak z-index 0 değerini alır.

CSS z-index değerini düşük değer verirsek eleman arkaya gidecek, yüksek değer verirsek eleman öne gelecektir.

Aşağıdaki örnekte z-index değerine 1 verildiğine dikkat edin.

Varsayılan olarak diğer eleman z-index 0 değerini aldığından dolayı z-index 1 değeri verilen eleman ön tarafa gelecektir.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
  z-index: 1;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
}

Benzer sonucu ikinci elemanın z-index özelliğine negatif değer vererek te elde edebiliriz.

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
}

.d1 {
  background-color: lightcoral;
  position: absolute;
}

.d2 {
  background-color: lightblue;
  position: absolute;
  z-index: -1;
}

NOT: Bazı tarayıcılarda negatif değer sorun çıkarabilmektedir.

Başka bir örnek;

<h1 class="c1">1</h1>
<h1 class="c2">2</h1>
<h1 class="c3">3</h1>

CSS kodları;

h1 {
    padding: 50px;
    position: absolute;
    opacity: .8;
}

.c1 {
    background-color: lightblue;
    z-index: 2;
    left: 10px;
    top: 10px;
}

.c2 {
    background-color: lightgreen;
    z-index: 0;
    left: 30px;
    top: 30px;
}

.c3 {
    background-color: lightcoral;
    z-index: 1;
    left: 50px;
    top: 50px;
}

Nerelerde kullanılır?

CSS z-index özelliği genellikle menü, modal box gibi yerlerde kullanılmaktadır.

CSS z-index çalışmıyor?

CSS z-index özelliği çalışmıyorsa z-index özeliği uyguladığınız elemana position değeri verilmemiş veya absolute, relative, fixed değerlerinden başka bir değer verilmiş olabilir.

CSS z-index özelliğine negatif değer verilmiştir ve tarayıcıda sorun çıkarmaktadır.

CSS z-index özelliğine yanlış değer verilmiş ve diğer elemanların arkasına veya önüne geçmiş olabilir.

Hayırlı günler dilerim.

Yusuf SEZER

Yusuf SEZER

Computer Engineer who interested about web technologies, algorithms, artificial intelligence and embedded systems; constantly exploring new technologies.


Bunlara'da bakmalısın!