Git Dallanma Komutları

Paylaş

Yazı da git branch nedir, git branch silme, git branch değiştirme ve oluşturulan git branch dosyalarını birleştirme (merge) ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Git branch nedir?

Git ile yapılan her bir proje branch içinde tutulur.

Peki branch nedir?

Yazılımlar geliştikçe yazılım tek başına geliştirilemez hale gelir ve takım tarafından geliştirilmeye başlanır.

Takım tarafından geliştirilen yazılımlar geliştirme planlaması ile takım üyelerinden oluşan birimlere ayrılır.

Her bir birim yazılımın farklı bölümünde geliştirmeyi birim üyeleri ile yapar.

Ancak farklı birimler arası yapılan değişiklikler projenin karmaşıklaşmasına neden olabilir.

Karmaşıklığı gidermek için her bir birim için ana dosyanın bir kopyası (branch) alınarak üzerinde geliştirme yapılır.

Birim geliştirme işlemini tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler ana branch olan master branch dosyası ile birleştirilerek yazılım geliştirme sürecinin karmaşıklığı azalmış olur.

Her oluşturulan git projesi master üzerinde işlem yapar.

Proje dallarını (branch) listelemek için

git branch

komutu kullanılır.

Varsayılan olarak işlem yaptığımız master dalı görünecektir.

Projenin kopyasını (branch) almak için

git branch yeniKopya

komutu kullanılır.

Tekrar dalları listelediğimizde (git branch) yeniKopya isimli bir kopyanın eklendiği ve hangi dal ile işlem yapıldığı dalın başındaki (*) işaret ile görünecektir.

Kopyalanan dala geçmek için

git checkout yeniKopya

komutu kullanılır.

Dallar tekrar listelendiğinde (*) işaretin yer değiştirdiği görünür.

Dal değiştirme sonrası artık çalışma alanı üzerinde yapılan işlemler diğer dalları etkilemeyecektir.

Projenin kopyasını oluşturmak ve oluşturulan kopyaya geçmek için sadece

git checkout -b yeniBirKopya

komutu da kullanılabilir.

Dallar listelendiğinde yeniBirKopya isimli kopyanın eklendiği ve başında şu anda o dal ile çalışıldığını belirten (*) işaret görünecektir.

Çalışma alanı içerisinde herhangi bir dosya silindikten, eklendikten veya güncellendikten sonra, depo güncellendiğinde (commit) yapılan değişiklikler kopya (branch) üzerinde olacaktır.

Ana dala (master) geçildiğinde yapılan silme, ekleme ve güncelleme işleminin yapılmadığı görünür.

Dallar arasındaki değişiklikleri listelemek için

git diff master yeniKopya

komutu kullanılır.

Oluşturulan dalları birleştirmek (merge) için

git merge master yeniKopya

komutu kullanılır.

Burada ilk branch kopyalanacak dalı, ikinci dal ise kopyalanan dalı belirtir.

Komut sonrasında yeniKopya üzerindeki değişiklikler master dalına yansıtılır.

Tam tersi işlemde ise

git merge yeniKopya master

master dalındaki değişiklikler yeniKopya dalına yansıtılır.

Bir dalın ismini değiştirmek için

git branch -m yeniKopya yeniKopya_ismi

komutu bir dalı silmek için

git branch -D yeniKopya

komutu kullanılır.

Mevcut seçilmiş dalı silmek için başka bir dala geçilmesi gerekir.

Git Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.