Java EE Nedir?

Paylaş

Java ile kurumsal uygulamalar geliştirmek için kullanılan Jakarta/Java EE veya Enterprise Edition nedir, ne işe yarar ve teknolojileri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Java hakkında detaylı bilgi almak için Java Nedir? yazıma bakmalısın.

Java EE nedir?

Jakarta/Java EE kurumsal veya büyük ölçekli uygulamalar geliştirmek için kullanılan sınıf ve paketlerden oluşan kütüphaneler topluluğudur.

Uygulama kapsamı genişledikçe kullanılan teknolojiler, ihtiyaçlar ve beraberinde karmaşıklık artmaya başlar.

Java bu ihtiyaçları karşılamak ve karmaşıklığı en aza indirmek için içerisindeki kütüphaneleri gruplayarak SE, ME, EE gibi takma isimler vermiştir.

Enterprise Edition veya kurumsal sürüm olarak adlandırılmasının nedeni ise içindeki kütüphanelerin kurumsal uygulama geliştirmeye yönelik olmasıdır.

Bazı Jakarta/Java EE kütüphaneleri aşağıda yer almaktadır.

  • Servlet
  • JSP (JavaServer Pages)
  • EL (Expression Language)
  • JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library)
  • JSF (JavaServer Faces)
  • JAX-RS (Java API for RESTful Web Services)
  • WebSocket (Java API for WebSocket)
  • JSON-P (Java API for JSON Processing)
  • EJB (Enterprise JavaBeans)
  • JPA (Java Persistence API)

Kütüphane listesi Jakarta/Java EE sürümüne göre farklılık gösterir ve ayrıca JCP (Java Community Process) tarafından belirlenmiş adlandırmalara (JSR 370 gibi) sahiptir.

Jakarta/Java EE içerisinde yer alan Servlet sunucu-istemci mimarisinde gelen isteklere cevap vermek için kullanılan bir Jakarta/Java EE API’sidir.

JSP kütüphanesi ise Java komutlarını HTML içerisine kolay bir şekilde yerleştirmek için kullanılan bir API’dir.

Benzer şekilde diğer kütüphanelerde kurumsal veya büyük ölçekli uygulamalar geliştirmek için kullanılan metot, sınıf ve paketleri barındırır.

Uygulama sunucusu

Jakarta/Java EE içerisindeki kütüphaneleri kullanabilmek için implementasyon veya uygulama sunucusu olarak adlandırılan paketler kullanılır.

Uygulama sunucusu içerisinde Jakarta/Java EE sürümüne göre belirlenmiş kütüphanelerin implementasyonu yer alır.

Uygulama sunucularına örnek olarak GlassFish, Tomcat EE, Oracle Weblogic verilebilir.

Birden fazla uygulama sunucusunu olmasının nedeni Jakarta/Java EE ile belirlenen standartların farklı kütüphaneler tarafından destekleniyor olmasıdır.

Örneğin; GlassFish JSF implementasyonu olarak Mojarra kullanırken Tomcat EE MyFaces implementasyonunu kullanır.

Son

İçerisinde birden fazla teknoloji olduğundan dolayı Jakarta/Java EE kütüphanesini tam olarak öğrenmek zaman alabilir.

Oracle tarafından geliştirilen Java EE 2017 yılında Eclipse vakfına devredilmiş ve Jakarta EE olarak adlandırılmıştır.

Java Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.