JavaScript Faaliyet Alanı

Paylaş

JavaScript tanımlanan değişken, nesne veya fonksiyonların faaliyet alanı, yerel değişkenler, genel değişkenler ve hoisting ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Faaliyet alanı değişkenlerin kullanım alanıdır.

Faaliyet alanı

JavaScript ile tanımlanmış fonksiyon ve nesneler değişken olarak tanımlanır.

JavaScript faaliyet alanı değişken, nesne ve fonksiyonların kullanım alanıdır.

JavaScript ile oluşturulan fonksiyonların faaliyet alanı vardır.

Yerel değişkenler

Fonksiyon içinde oluşturulan değişkenlere yerel değişken (LOCAL) denir.

Yerel değişkenlere faaliyet alanı içerisinde erişilir.

<script>

// buradan ismim değişkenine erişilemez

function fonksiyonAdi() {
   var ismim = "Yusuf SEZER";

   // buradan ismim değişkenine erişilebilir

}
</script>

Yerel değişkenler sadece fonksiyon içinde tanımlanırlar.

Aynı ada sahip değişkenler farklı fonksiyonlarda kullanılabilir.

<script>
fonksiyonAdi();
alert(typeof ismim); // undefined

function fonksiyonAdi() {
   var ismim = "Yusuf SEZER";
   alert(ismim); // Yusuf SEZER
}
</script>

Yerel değişkenler fonksiyon çağrılınca oluşturulur ve fonksiyon sonlandırıldığında silinir.

Genel değişkenler

Fonksiyonların dışında oluşturulan tüm değişkenler genel (GLOBAL) değişkendir.

Genel değişkenlerin faaliyet alanı web sayfasıdır.

Web sayfasındaki tüm kod ve fonksiyonlardan erişilebilir.

<script>
   var ismim = "Yusuf SEZER";

  // buradan ismim değişkenine erişilebilir

function fonksiyonAdi() {

   // buradan ismim değişkenine erişilebilir

}
</script>

JavaScipt ile değişken oluşturmadan değişkene değer atanırsa hoisting sayesinde değişken genel değişken (GLOBAL) olur.

<script>
fonksiyonAdi();
alert(ismim); // Yusuf SEZER

function fonksiyonAdi() {
   ismim = "Yusuf SEZER";
   alert(ismim); // Yusuf SEZER
}
</script>

Değişken oluşturmadan değer atamak tavsiye edilmez.

JavaScript sıkı mod (strict mode) kullanımında hata verir.

Genel değişken faaliyet alanı

JavaScript genel değişkenlerin faaliyet alanı tüm HTML dokümanıdır.

JavaScript genel değişkenler window nesnesinde tutulur.

<script>
  var ismim = "Yusuf SEZER";
  alert(window.ismim);
</script>

Değişken yaşam süresi

JavaScript değişkenin yaşam süresi değişken oluşturulduğunda başlar.

Yerel değişkenler fonksiyon işlemini tamamladığında yaşam süresi biter ve silinir.

Genel değişkenlerin yaşam süresi web sayfası kapatıldığında biter.

Ancak kapatılan sayfadan yeni pencere açılmışsa değişkenin yaşam süresi açılan pencerelerin kapanmasıyla biter.

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.