JavaScript Nesneler

Paylaş

OOP veya Nesne Yönelimli Programlama ve Nesne Yönelimli Programlamada kullanılan nesnelerin JavaScript içerisinde kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Gerçek hayatta bir araba bir nesnedir.

Arabanın ağırlık, renk ve model gibi özellikleri çalıştır, sür, durdur gibi işlevleri vardır.

NesneÖzelliklerİşlevler
ARABAaraba.marka = Fiat
araba.model = 500
araba.agirlik = 850kg
araba.renk = beyaz
car.calistir()
car.sur()
car.frenle()
car.durdur()

Tüm arabalar benzer özelliklere sahiptir.

Ancak özellik değerleri arabadan arabaya değişiklik gösterir.

Tüm arabalar benzer işlevlere sahiptir.

Ancak işlevlerin çalışması farklı zamanda olur.

Nesneler

JavaScript değişkenleri veri depolamak için kullanılır.

Örnekte araba isimli değişkene tek değer (Fiat) atanmıştır.

<script>
 var araba = "Fiat";
</script>

Nesnelerde değişkendir.

Ancak nesneler birden fazla değer alabilir.

Örnekte araba isimli değişkene birden fazla değer (Fiat, 500, beyaz) atanmıştır.

<script>
 var araba = {marka:"Fiat", model:"500", renk:"beyaz"};
</script>

JavaScript nesne tanımlama isim:değer olarak yapılır.

Nesne özellikleri

JavaScript isim:değer çiftleri özellik olarak adlandırılır.

<script>
 var bilgiler = {ismim:"Yusuf", soyIsmim:"SEZER", kilo:78};
</script>
ÖzellikÖzellik değeri
ismimYusuf
soyIsmimSEZER
kilo78

Nesne işlevleri

Nesne işlevleri nesne içerisinde işlem yapar.

JavaScript nesne işlevleri nesne özellerinde function olarak saklanır.

ÖzellikÖzellik değeri
ismimYusuf
soyIsmimSEZER
kilo78
isimSoyisimfunction() {return this.ismim+ ” ” + this.soyIsmim;}

JavaScript nesneler özellik ve işlevleri saklayan veri türüdür.

Nesne oluşturma

JavaScript ile nesne oluşturma değişken oluşturmaya benzer.

<script>
 var bilgiler = {ismim:"Yusuf", soyIsmim:"SEZER", kilo:78};
</script>

JavaScript nesne oluşturma ve tanımlama sırasında satırlar ve boşluklar dikkate alınmaz.

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78
 };
</script>

JavaScript kodlarının daha okunaklı olması için nesne özellikleri satırlara bölünebilir.

Nesne özelliklerine erişim

JavaScript özelliklerine iki şekilde erişebiliriz.

nesneAdi.ozellikAdi

veya

nesneAdi["ozellikAdi"]

Örneğin;

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78
 };
 alert(bilgiler.ismim);
</script>

veya

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78
 };
 alert(bilgiler["ismim"]);
</script>

şeklinde erişilebilir.

Nesne işlevlerine erişim

JavaScript nesne işlevlerine aşağıdaki gibi erişilir.

nesneAdi.islevAdi();

Örneğin;

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78,
   isimSoyisim: function() {
      return this.ismim + " " + this.soyIsmim;
   }
 };
 alert(bilgiler.isimSoyisim());
</script>

JavaScript nesne işlevlerine erişimde parantez eklenmezse fonksiyon kodları döndürülür.

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78,
   isimSoyisim: function() {
      return this.ismim + " " + this.soyIsmim;
   }
 };
 alert(bilgiler.isimSoyisim);
</script>

JavaScript nesne işlevleri nesne özelliği olarak saklanır.

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir