JavaScript Sabit Tanımlama

JavaScript ile sabit değerli değişken tanımlama ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript sabit değişken tanımlama için çeşitli yöntemler var.

Aslında bir değişkeni private yapıp dolaylı değiştirme metodu yazılmazsa bu değişken sabit değerli olarak kalır.

Ancak global bir sabit oluşturmak biraz karmaşıktır.

Object.defineProperty

Object.defineProperty bir nesneye yeni bir özellik eklemek ve özelliğin okunabilir, silinebilir ve yazılabilir olma gibi kuralları belirmek için kullanılır.

JavaScript tanımlı tüm fonksiyon ve değişkenler window nesnesine kaydedilir.

Global bir sabit oluşturmak için window nesnesine yeni bir özellik ekleyerek sabit değerli bir değişken oluşturabiliriz.

<script>
"use strict";
  Object.defineProperty(window, "sabit",{
  value: "Sabit Değer"
 });

 console.log(sabit);  // Sabit Değer
 sabit = "Yeni Değer";
 console.log(sabit);  // ???
</script>

Object.freeze

Paramete olarak aldığı nesneye ait özelliklerin değiştirilmesini engeller.

<script>
"use strict";
 var sabitler = {
  pi: 3.14,
  e: 2.71,
 };

 Object.freeze(sabitler);

 sabitler.pi = 314;
 sabitler.e = 271;

 console.log(sabitler.pi); // ???
 console.log(sabitler.e);  // ???
</script>

Module pattern / Modül deseni

JavaScript Private değişkenler için kullandığımız bu yöntemi sabitler içinde kullanabiliriz.

<script>
"use strict";
 var sabit = (function() {
  var sabitler = {
   pi:3.14,
   e:2.71
  } 

  return{
   get: function(sAdi){return sabitler[sAdi]}
  }

 })();

 console.log(sabit.get("pi")); // ???
</script>

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!