JavaScript setTimeout

JavaScript ile zamanlayıcı olarak kullanılan setTimeout fonksiyonu nedir ve kullanımı ile ilgili bilgiler örnek kodlarla yer alıyor.

Kullanımı kolay ve önemli bir JavaScript fonksiyonu olan setTimeout() bir işlemin-fonksiyonun belli bir süre sonunda çalışmasını sağlar.

setTimeout kullanımı

Örnek kullanımda fonksiyonAdi parametresine çalışmasını istediğimiz fonksiyonu, msSure parametresine ise fonksiyonun ne kadar süre sonra çalışacağı milisaniye olarak belirtiyoruz.

setTimeout(fonksiyonAdi, msSure);

1 saniye = 1000ms’dir.

<script>
 function merhaba(){
  alert("Merhaba JavaScript");
 }

 setTimeout(merhaba, 1000);
</script>

Parantez ile kullanım;

setTimeout("fonksiyonAdi()", msSure);

Parantez ile kullanımda tırnak eklememiz gerekiyor.

<script>
 function merhaba(){
  alert("Merhaba JavaScript");
 }

 setTimeout("merhaba()", 1000);
</script>

Ancak bu kullanımı pek tavsiye etmiyorum.

Anonim fonksiyon kullanımı;

setTimeout(function(){
 // yapılacak işlemler.
}, msSure);

Bu kullanım en çok kullanılan ve çoğu tarayıcıda sorunsuz çalışan bir kullanımdır.

<script>
 setTimeout(function() {
  alert("Merhaba JavaScript");
 }, 1000);
</script>

Parametre ile kullanım;

setTimeout(fonksiyonAdi, msSure, parametre1, parametre2, parametreN);

Parametreli kullanım bazı tarayıcılarda düzgün çalışmamaktadır.

<script>
 function merhaba(isim, mesaj){
  alert("Merhaba " + isim);
  alert(mesaj);
 }

 setTimeout(merhaba, 1000, "Yusuf SEZER", "yusufsezer.com.tr");
</script>

Anonim parametreli kullanım;

setTimeout(function(){
 fonksiyonAdi(parametre1, parametre2, parametreN);
}, msSure);

Parametreli kullanım bazı tarayıcılarda düzgün çalışmadığından anonim parametreli kullanım daha yaygındır.

<script>
 function merhaba(isim, mesaj){
  alert("Merhaba " + isim);
  alert(mesaj)
 }

 setTimeout(function() {
  merhaba("Yusuf SEZER", "yusufsezer.com.tr");
 }, 1000);
</script>

JavaScript setTimeout fonksiyonu ile zamanladığımız işlemi iptal etmek için clearTimeout() fonksiyonu kullanılır.

<button onclick="zamanla();">Zamanla</button>
<button onclick="iptal();">İptal</button>
<script>
 var zaman;
 function zamanla() {
  zaman = setTimeout(function() {
   alert("5 sn geçti");
  }, 5000);
 }

 function iptal() {
  clearTimeout(zaman);
 }
</script>

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!