JavaScript Tarih Saat

Paylaş

JavaScript ile tarih ve saat bilgisini alma, tarih yazdırma, tarih formatları gibi tarih işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript tüm tarih işlemleri için Date nesnesi kullanılır.

Tarih formatı

JavaScript tarihi ekrana yazdırmak istediğimizde aşağıdaki gibi bir tarih bilgisi verir.

Sat Jan 01 2000 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Standart Saati)

veya milisaniye olarak;

946684800000

JavaScript tarihi milisaniye cinsinden yazmak istediğimizde başlangıç tarihini 1 Ocak 1970 00:00:00’den itibaren hesaplar.

Tarih yazdırma

Tarihi yazdırmak istediğimizde aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz.

<script>
  alert(Date());
</script>

JavaScript tarih nesnesi new Date() ile oluşturulur.

Tarih tanımlamanın çeşitli yöntemleri vardır.

new Date();
new Date(milisaniye);
new Date(tarih);
new Date(yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye);

Tarih nesnesine parametre olarak bir şey yazılmadığında o anki tarih bilgisini verir.

<script>
 var tarih = new Date();
  alert(tarih);
</script>

Tarih nesnesi tarihi parametre alarak oluşturulursa parametre olarak girilen tarih bilgisini verir.

<script>
 var tarih = new Date("Jan 01, 2000 10:25:00");
  alert(tarih);
</script>

NOT: JavaScript tarih nesnesi oluşturulurken geçerli tarih parametre olarak girilmediğinde hata verir.

Tarih nesnesi oluştururken tarihi milisaniye olarak girebiliriz.

<script>
 var tarih = new Date(86400000);
  alert(tarih);
</script>

Tarih milisaniye olarak girilirse başlangıç tarihi 1 Ocak 1970 00:00:00’den itibaren milisaniye süresi hesaplanarak tarih bilgisini verir.

Bir gün 86400000 milisaniyedir.

Tarih nesnesi oluştururken parametre olarak yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye değeri sırasıyla girilerek tarih bilgisine ulaşılabilir.

<script>
 var tarih = new Date(2001, 5, 24, 19, 21, 30, 0);
  alert(tarih);
</script>

Ekrana yazılan tarih pek anlaşılır ve okunaklı olmayabilir.

Daha okunaklı ve anlaşılır olması için toUTCString veya toDateString metotları kullanılabilir.

toUTCString

<script>
 var tarih = new Date();
  alert(tarih.toUTCString());
</script>

toDateString

<script>
 var tarih = new Date();
  alert(tarih.toDateString());
</script>

JavaScript ile tarih yazdırırken kodun çalıştığı tarihin bilgisini verir.

Tarih-saat bilgisi bilgisayarın tarih-saat bilgisinden alır.

Tarih Formatları

JavaScript ile tarih ve saat belirlerken çeşitli tarih formatlarını kullanabiliriz.

Tarih formatıÖrnek
ISO formatı“2001-03-25” (Uluslararası standart)
Kısa tarih formatı“03/25/2001”
Uzun tarih formatı“Mar 25 2001” veya “25 Mar 2001”
Tam tarih formatı“Wednesday March 25 2001”

ISO formatı diğer formatlara göre daha çok kullanılır.

Tarihi yazdırma

JavaScript ile tarihi yazdırmak istediğimizde Tam tarih formatı olarak yazılır.

Sun Mar 25 2001 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Standart Saati)

ISO formatı

ISO 8601 uluslararası tarih ve saat formatıdır ve yazım biçimi YYYY-AA-GG şeklindedir.

<script>
 alert(Date("2001-03-25"));
</script>

Tarihi ekrana yazdırdığımızda tarayıcı tarihi kullanıcı sistemindeki saat formatına çevirip yazdırır.

ISO formatı gün belirtmeden yazılabilir.

<script>
 alert(Date("2001-03"));
</script>

ISO formatı ay ve gün belirtmeden de yazılabilir.

<script>
 alert(Date("2001"));
</script>

ISO formatı tarih-saat biçiminde yazılabilir.

Yazım biçimi YYYY-AA-GGTSS-DD-SSZ şeklindedir.

<script>
 alert(Date("2001-03-25T12:00:00Z"));
</script>

Tarih ve saat T harfi ile ayrılır.

Tarih ve saatin UTC formatında olduğunu bildirmek için ISO tarih formatının sonuna Z harfi eklenir.

NOT: JavaScript ISO tarih formatını yazarken T ile Z harfini yazmamak bazı tarayıcılarda farklı veya hatalı sonuç verebilir.

Kısa tarih formatı

Kısa tarih formatı yazım biçimi AA/GG/YYYY şeklindedir.

<script>
 alert(Date("03/25/2001"));
</script>

Tarih kısa tarih formatında yazıldığında ay ile günün önündeki sıfır (0) yazılmadığında veya yazım biçiminden farklı biçimde yazıldığında tarayıcı hata verebilir.

Uzun tarih formatı

Uzun tarih formatı yazım biçimi genellikle AAA GG YYY şeklindedir.

<script>
 alert(Date("Mar 25 2001"));
</script>

Ay ve gün sıraları farklı olabilir.

<script>
 alert(Date("25 Mar 2001"));
</script>

Tam tarih formatı

Uzun olarak yazılan tarih biçimini tam tarih formatı olarak kabul eder.

<script>
 alert(Date("Sun Mar 25 2001 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Standart Saati)"));
</script>

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.