JavaScript Yazım Kuralları

Paylaş

JavaScript ile geliştirme yaparken dikkat edilmesi gereken JavaScript yazım kuralları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Bir bilgisayar programı bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılmış talimatlardır.

Talimatları yazarken her programlama dili için farklı yazım kuralı vardır.

Yazım kurallarına söz dizimi (syntax) denir.

JavaScript komutları içerisinde belirli bir işlemi yapan en küçük kod parçasına kod denir.

JavaScript kodları noktalı virgülle sonlanır.

var a, b, c;
a = 5;
b = 6;
c = a + b;

JavaScript kodları değişkenler, operatörler, deyimler, anahtar kelimeler ve yorumlardan oluşur.

JavaScript sabit değerler ve değişken değerler olmak üzere iki farklı değer türü yazılabilir.

Sabit değerler

Sabit değerler herhangi bir değişkende saklanmadan yazılan değerlerdir.

Sabit değerli rakamlar herhangi bir tırnak işareti eklenmeden yazılır.

14.53
1453
<script>
  alert(14.53);
</script>

Sabit değerli metinler tek veya çift tırnak arasında yazılır.

"Merhaba JavaScript"
'Merhaba JavaScript'
<script>
 alert("Merhaba JavaScript");
</script>

Değişken değerler

Programlama dillerinde değişkenler veri depolamak için kullanılır.

JavaScript değişken tanımlamak için var anahtar kelimesi kullanılır.

Tanımlanan değişkene değer atamak için eşit işareti kullanılır.

Örnekte x değişken olarak tanımlanmış ve daha sonra x değişkenine 1453 değeri atanmıştır.

var x;
x = 1453;

Operatörler

JavaScript ile hesaplama işlemleri için aritmetik operatörler kullanılır.

<script>
 var x;
 x = (5 + 1) * 10;
  alert(x);
</script>

Deyimler

JavaScript deyimleri değerler, değişkenler ve operatörlerle yeni bir değer üretilmesidir.

Örneğin iki değerin çarpımı ile yeni bir değer elde edilmiştir.

<script>
 alert(5 * 10);
</script>

Deyimler değişken değer alabilir.

<script>
 var x;
 x = 5;
  alert(x * 10);
</script>

Deyimler metin türünde değer alabilir.

<script>
  alert("Merhaba" + " " + "Dünya");
</script>

Anahtar kelimeler

JavaScript anahtar kelimeler talimat vermek için kullanılır.

JavaScript var anahtar kelimesi tarayıcıya yeni değişken oluşturma talimatı verir.

<script>
  var a, b, c;
  a = 5;
  b = 6;
  c = a + b;
  alert(c);
</script>

Yorumlar

Tüm JavaScript kodları tarayıcı tarafından işlenmez.

Çift eğik çizgi // sonrası, /* arası */ tarayıcı tarafından yorum kodu olarak ele alınır.

<script>
 var x;
 x = 5;
 // alert(x * 10);
</script>

Yorumlar tarayıcı tarafından işlenmezler.

Tanımlayıcılar

JavaScript değişkenler, fonksiyonlar ve etiketlerin isimlendirilmesine tanımlayıcı denir.

Tanımlayıcı kuralları çoğu programlama diliyle aynıdır.

JavaScript tanımlayıcının ilk karakteri harf, alt çizgi (_) veya dolar işareti ($) olabilir.

Sonraki karakterler karakter, sayı, altçizgi veya dolar işareti olabilir.

Harf duyarlılığı

JavaScript tanımlayıcıları küçük büyük harf duyarlıdır.

Örnekteki dunya ve Dunya iki farklı değişkendir.

<script>
 var dunya, Dunya;
 dunya = "Merhaba Dünya";
 Dunya = "Merhaba JavaScript";
  alert(Dunya);
</script>

Tanımlayıcı isimlendirilmesi

JavaScript ile birden fazla kelime içeren değişken, fonksiyon veya etiket tanımlarken çokça kullanılan tanımlayıcı yazımını kullanmak kod okunurluğunu arttıracaktır.

Her kelime arasında alt çizgi kullanmak;

merhaba_dunya, merhaba_javascript, dogum_tarihi

Her kelime başında büyük harf kullanmak;

MerhabaDunya, MerhabaJavascript, DogumTarihi

Değişkenin ilk harfi hariç büyük harf kullanmak;

merhabaDunya, merhabaJavascript, dogumTarihi

Çalışma biçimi

JavaScript ile geliştirme yaparken çoğunlukla birden fazla kod yazılır.

JavaScript kodları yukarıdan aşağıya doğru yorumlanır.

Aşağıdaki örnekte sırasıyla a, b, c değişkenleri tanımlanmış ve değişkenlere değer atanmıştır.

Son satırda c değişkeni ekrana yazılmıştır.

<script>
 var a, b, c;
 a = 5;
 b = 6;
 c = a + b;
 alert(c);
</script>

JavaScript kodları ayırma

JavaScript ile kod yazarken kodları noktalı virgülle ayırabiliriz.

<script>
 var a, b, c;
 a = 5;
 b = 6;
 c = a + b;
</script>

JavaScript kodları noktalı virgülle ayrıldığında tek satırda yazılabilir.

<script>
 var a, b, c; a = 5; b = 6; c = a + b;
</script>

JavaScript kodlarını noktalı virgülle ayırmak zorunlu değildir.

Kullanmak hataları en aza indirir.

Boşluk bırakmak

JavaScript ile kod yazarken kodlar arasındaki boşluklar yok sayılır.

Kodları daha okunabilir olması için her kod arasına boşluk bırakabilirsiniz.

ismim = "Yusuf SEZER";
ismim="Yusuf SEZER";

Operatörlerin arasında boşluk bırakabilirsiniz.

sonuc = 5 + 6;

Kod uzunluğu

Uzun JavaScript kodları okunurluğu azaltır.

Uzun JavaScript kodlarını birden fazla satıra bölmek okunabilirliği arttıracaktır.

document.getElementById("eleman").innerHTML =
 "Merhaba JavaScript";

Kod blokları

JavaScript kodları süslü parantez { . . . } kullanılarak kod blokları arasında gruplanabilir.

function ismiYazdir() {
  var ismim = "Yusuf Sefa SEZER"
  alert(ismim);
}

Kodları bloklara ayırmak kod okunurluğunu arttırır.

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir