JavaScript Yorumlar

Paylaş

JavaScript kodlarını açıklamak veya kodların çalışmasını devre dışı bırakmak için kullanılan yorumlar, yorum satırı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript yorumları yazılan JavaScript kodlarını açıklamak ve kod okunurluğunu arttırmak için kullanılır.

Yorum satırı

Tek satırlık yorumlar iki eğik çizgi // ile başlar.

İki eğik çizgi // sonrası yorum satırı olarak yorumlanacak ve JavaScript tarafından çalıştırılmayacaktır.

Örnekte her JavaScript kodu öncesinde kodun ne yapacağı hakkında bilgi yorum olarak verilmiştir.

<script>
 // x değişkeni tanımlandı
 var x;
 // x değişkenine 5 değeri atandı
 x = 5;
</script>

Aşağıdaki örnekte ise kod sonrasında kodun ne yapacağı hakkında bilgi yorum olarak verilmiştir.

<script>
 var x; // x değişkeni tanımlandı
 x = 5; // x değişkenine 5 değeri atandı
</script>

Çok satırlı yorumlar

Çok satırlı yorumlar /* ile başlar ve */ ile biter.

JavaScript /* ve */ arasındaki kod ve yazıları çalıştırmayacaktır.

<script>
 /*
 x değişkeni tanımlanmış
 x değişkenine 5 değeri atanmıştır
 */
 var x;
 x = 5;
</script>

Kodlarını devre dışı bırakmak

JavaScript kodları ile deneme yaparken çalışmasını istemediğimiz kodları devre dışı bırakmak için yorumları kullanabiliriz.

Tek satır kodu devre dışı bırakmak;

<script>
 var x;
 x = 5;
 // alert(x * 10);
</script>

Birden fazla satır kodu devre dışı bırakmak;

<script>
 /*
 var x;
 x = 5;
 alert(x * 10);
 */
</script>

Çoğunlukla tek satırlık yorum kullanılmaktadır.

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir