.NET

İçerisinde hiyerarşik bir şekilde yer alan sınıf ve metotlar sayesinde yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran, CLR desteği sayesinde C#, VB.NET, ASP.NET gibi diller tarafından kullanılabilen .NET Framework ile ilgili bilgiler yer alıyor.

C# 12

C# 12 ile gelen Primary constructors, Collection expressions, Inline arrays, Default lambda, Ref readonly, Experimental, using ve Interceptors yenilikleri kod örnekleriyle yer alıyor.

C# 11

C# 11 ile gelen Raw string literals, List patterns, Required Members, Generic math, static abstract, static virtual, UTF-8 string literals yenilikleri kod örnekleriyle yer alıyor.

C# 10

C# 10 ile birlikte gelen Global Using Directive, Record structs, Interpolated string handlers, File-scoped namespaces, Constant Interpolated Strings yenilikleri kod örnekleri ile birlikte yer alıyor.

C# 9

C# 9 ile birlikte gelen Record, Top-level statements, Pattern matching enhancements, Covariant return types, Function Pointers yenilikleri C# kod örnekleri ile birlikte yer alıyor.

C# 8

C# 8 ile birlikte gelen Readonly Instance Members, Default interface methods, Switch expressions, Nullable reference types, Using declarations gibi yenilikler C# kod örnekleri ile birlikte yer alıyor.

C# 7

.NET platformunun ana dili olan C# diline C# 7 ile birlikte gelen Pattern matching, Tuples, Local functions, Digit separators, Binary literals, Out variables ile ilgili bilgiler yer alıyor.

.NET(C#) PostgreSQL Kullanımı

.NET tabanlı programlama dilleri (C#, VB.NET) ile PostgreSQL veritabanı kullanımı için gerekli olan PostgreSQL veri sağlayıcısının kurulumu, PostgreSQL bağlantısı, tablo oluşturma, veri ekleme, güncelleme, silme ve sorgulama işlemleri yer alıyor.

.NET Core GraphQL

.NET Core ile GraphQL tabanlı web servis için gerekli olan paketlerin kurulumu, kullanımı ve GraphQL web servis oluşturma işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

.NET Core Swagger

.NET Core ile REST tabanlı web servislerine doküman hazırlamak için kullanılan swagger paketi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

.NET Core REST

.NET Core ile REST tabanlı web servis hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler ve hazırladıktan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler yer alıyor.

.NET Core SOAP

.NET Core ile SOAP tabanlı web servis oluşturmak ve SOAP tabanlı web servislerinin kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET Core SignalR

.NET Core platformunda WebSocket ve çeşitli protokolleri kullanarak anlık olarak çalışan uygulamalar geliştirmeye imkan veren SignalR nedir, kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET Core Razor Pages

ASP.NET Core ile birlikte gelen Razor Pages veya Razor sayfaları nedir, kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET Core Nedir? Nasıl Çalışır?

Microsoft tarafından geliştirilen ASP.NET dilinin devamı olan ASP.NET Core nedir, nasıl çalışır, startup ve middleware yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

.NET Core Kurulumu ve Kullanımı

Açık kaynak kodlu platform bağımsız olarak geliştirmeye imkan veren .NET Core platformunun kurulumu, dotnet cli kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET MVC Model

ASP.NET MVC içerisinde verilerden sorumlu olan katman olan model katmanı oluşturma, model binding ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET MVC View

ASP.NET MVC içerisinde gelen isteklere cevap olarak dönen View katmanı ViewBag, ViewData, TempData, viewmodel ve razor kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ASP.NET MVC Controller

ASP.NET MVC içerisinde gelen isteklere uygun bir cevap vermek için kullanılan controller, action ve selector ile ilgili bilgiler yer alıyor.