Linux Arama Komutları

Paylaş

Linux tabanlı işletim sistemlerinde dosya bulmak veya dosya içerisindeki istenilen değeri bulmak için kullanılan arama komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Linux’ta her şey bir dosya olduğundan istenilen dosyaların ve ayarların bulunması zaman alabilir.

Bu durumda istenilen dosyayı, istenilen metni bulmak için kullanılan arama komutlarını kullanmak faydalı olacaktır.

find

Geniş bir kullanımı olan arama komutudur.

find <arama_yeri> -name <aranan>

Aramayı büyük küçük harfe duyarsız olarak yapmak için iname parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -iname <aranan>

Aranacak dosya veya dizinin tam adı bilinmiyorsa yıldız (*) karakteri kullanılabilir.

find <arama_yeri> -name <ara*>

Örneğin; Uzantısı .txt olan dosyaları bulmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

find <arama_yeri> -name <*.txt>

Aramada bulunan dosya ve dizinleri seçmek için type parametresi kullanılır.

Parametre d alırsa dizin, f alırsa dosyaları listeler.

find -type d <aranan>

Aranan ifadenin boyutunu belirtmek için size parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -name <aranan> -size +10k

Dosyanın tarihiyle ilgili arama yapmak için amin, mmin, cmin vb. parametreler kullanılabilir.

find <arama_yeri> -name <aranan> -mmin +10

Zaman ifadelerinin önündeki işaret artı (+) ise belirtilen zamandan fazla, eksi () ise belirtilen zamandan az herhangi bir ifade yoksa tam zaman verilmiş olur.

Boş dosya veya dizinleri bulmak için empty parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -name <aranan> -empty

Boş dosya veya dizinleri bulmak için empty parametresi kullanılır.

Dizin haklarını bulmak için perm parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -name <aranan> -perm 777

Bulunan ifadeler için komut çalıştırmak için exec parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -name <aranan> -exec <komut>

Örneğin; Bulunan ifadeleri silmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

find <arama_yeri> -name <aranan> -exec rm -rf {} \;

Aranacak dizin adımını belirtmek için maxdepth parametresi kullanılır.

find <arama_yeri> -name <aranan> -maxdepth X

Örneğin; Aranan .conf uzantılı dosyanın sadece aranan dizinde bulunması için aşağıdaki komut kullanılabilir.

find /etc *.conf -maxdepth 1

Komut ihtiyaçlara göre farklı parametrelerle birlikte kullanılarak sonuç alınabilir.

whereis ve which

Çalıştırılabilir dosyaların konumunu bulmak için kullanılır.

whereis <komut>
whereis cd
which <komut>
which cd

grep

Arama yapmak için kullanılır.

grep <aranan> <dosya>

Aramayı büyük küçük harfe duyarsız olarak yapmak için i parametresi kullanılır.

grep -i <aranan> <dosya>

Aramayı dizin altındaki tüm dosya ve dizinlerde yapmak için r parametresi kullanılır.

grep -r <aranan> <dizin>

Arama sırasında başlangıç (^) ve bitiş ($) karakterleri ile arama yapılabilir.

grep -ir '^Merhaba' dosya.txt 

Arama ile dosya.txt içerisinde Merhaba ile başlayan yer bulunacaktır.

Komut çoğunlukla ardışık komutlarda komut çıktısında arama yapmak için kullanılır.

ls -lah | grep '^d' 

Benzer şekilde diğer komutlarla birlikte de kullanılabilir.

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.