Linux Çıktı Yönlendirme

Linux komut sonucuyla işlem yapmak için kullanılan çıkış yönlendirme, bağlı komutlar, ardışık komutlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Linux komutlarının sonuçları bazen tek başlarına bir işe yaramayabilir veya bir komutun çıktısı diğer bir komutun girdisi olabilir.

Bu durumda komutların çıktılarını başka komutlara veya dosyaya yönlendirmek için çıktı yönlendirme, ardışık komutlar veya bağlı komutlar kullanılır.

Çıktı yönlendirme

Çalıştırılan komutların sonuçlarını bir dosya yazdırmak veya eklemek için çıktı yönlendirme kullanılır.

Linux komutları temel olarak 3 farklı tanımlayıcıya sahiptir.

Standart girdi (stdin) < – Komuta girdi olarak kullanılır.

Dosya içeriği komuta girdi olarak kullanılır.

komut < dosya

Standart çıktı (stdout) > – Komut sonucu çıktı olarak kullanılır.

Temel olarak aşağıdaki biçimde kullanılır.

komut > dosya

Dosya ve dizinleri dosyaya kaydetmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

ls -lah > liste.txt

Dosya üzerine ekleme yapmak için çift yönlendirme (>>) kullanılabilir.

komut >> mevcut_dosya

Dosya ve dizinleri dosya üzerine kaydetmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

ls -lah >> liste.txt

Standart hata (stdorr) 2> – Komut hatası çıktı olarak kullanılır.

hatali_komut 2> dosya

Komut hatasını dosyaya kaydetmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

hatali_komut 2> hata.txt

Ardışık komutlar

Bir komutun sonucunu başka bir komuta kullanmak için ardışık komutlar (|) kullanılır.

Genellikle komut çıktısında arama yapmak için kullanılır.

Listeleme komutunun sonucu grep komutuna gönderilerek komut sonucunda arama yapılmıştır.

ls -lah | grep '^d'

Çalışan işlemler çıktısı wc komutuna gönderilerek çalışan işlem sayısı bulunmuştur.

ps -aux | wc -l

Uzun komut sonuçlarını parça parça okumak için more veya less komutuna yönlendirme de sıklıkla kullanılır.

ls -lah | more
ls -lah | less

Bağlı komutlar

Bir komutun çalışma durumuna göre sonraki komutun çalışması için bağlı komutlar (&&) kullanılır.

make && make install

Birinci komut çalışmadığında ikinci komut çalışmayacaktır.

Sıralı komutlar

Komutları sırayla çalıştırmak için sıralı komutlar (;) kullanılır.

komut;komut1;komut2
pwd;ls -lah
pwd;ls -lah;date

Linux tabanlı işletim sistemlerinde bir sonuç birden fazla yöntemle alınabilir.

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!