Linux Sıkıştırma İşlemleri

Paylaş

Linux tabanlı işletim sistemlerinde arşivleme ve yedekleme işlemleri için kullanılan sıkıştırma komutlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Linux dağıtımlarında arşivleme veya yedekleme işlemleri için gzip, bzip2, lzma vb. yöntemler ve komutları mevcuttur.

Arşivleme ve sıkıştırma işlemleri farklı komutlarla yapılabileceği gibi sadece tar komutuna çeşitli parametre verip te yapılır.

Komutun kullanımı aşağıdaki gibidir.

tar <parametre> <arsiv_adi.uzanti> <dosyalar>

Komut parametreleri

c – arşiv oluşturmak için,

f –dosyaya yazdırmak için,

t – arşivdeki dosyaları listelemek için,

v – komut çıktılarını ekrana yazdırmak için,

x – arşiv dosyasını çıkarmak için,

z – arşiv yöntemi olarak gzip kullanmak için,

p – arşivdeki dosya ve dizin izinlerini de eklemek için,

j – arşiv yöntemi olarak bzip2 kullanmak için

kullanılır.

Aşağıdaki komut mevcut dizindeki tüm dosyaları arsiv.tar olarak arşivlemek için kullanılır.

tar –cvf arsiv.tar *

Aşağıdaki arsiv.tar içindeki dosyaları listelemek için kullanılır.

tar –tf arsiv.tar

Arşiv içini detaylı listelemek için v komutu da eklenebilir.

tar –tvf arsiv.tar

Arşiv dosyalarını çıkarmak için x parametresi kullanılır.

tar –xvf arsiv.tar

Arşive ekleme yapmak için r parametresi kullanılır.

tar –rf arsiv.tar

Arşivleri birleştirmek için A parametresi kullanılır.

tar –Af arsiv1.tar arsiv2.tar

Arşivi bzip2 yöntemine göre oluşturmak için j veya bzip2 parametresi kullanılır.

tar –jcf arsiv.tar.bz *

Arşivi gzip yöntemine göre oluşturmak için z veya gzip parametresi kullanılır.

tar –zcf arsiv.tar.gz *

Arşivi açarken dosya ve dizin izinlerini korumak için p parametresi kullanılır.

tar –xvfp arsiv.tar

Komut diğer yöntemler ve çeşitli işlemler için ayrıca çeşitli parametrelere sahiptir.

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir