Node.js Modülleri

Paylaş

Yazıda Node.js içerisinde yer alan çekirdek, yerel ve üçüncü parti modül olarak sınıflandırılan modüllerle ilgili bilgiler yer almaktadır.

Node.js modülleri bir veya birden fazla JavaScript dosyasına yazılmış değişken, fonksiyon ve nesne barındıran bir yapıdır.

Bu yapı sayesinde yazılan komutlar projeye dahil edilerek tekrar kullanılabilir.

Yazılan modüller kendi kapsama alanına sahiptir ve genel kapsamda bulunan değerleri değiştirmez.

Her modül ayrı bir klasör altında ayrı bir JavaScript dosyasında bulunur.

Node.js CommonJS modül yapısını kullanır.

Node.js modülleri

Node.js modülleri üçe ayrılır.

  1. Çekirdek modüller
  2. Yerel modüller
  3. Üçüncü parti modülleri

Çekirdek modüller

Node.js kurulumuyla birlikte gelen modüller çekirdek modül olarak adlandırılır.

Çekirdek modüller herhangi bir indirme yapılmadan sadece projeye dahil edilerek kullanılır.

Tabloda bazı çekirdek modüller listelenmiştir.

ModülAçıklaması
fsDosya işlemleri için kullanılır.
pathDosya işlemlerinde kullanmak için yardımcı fonksiyonları içerir.
httpHTTP sunucu işlemleri için kullanılır.
urlURL işlemleri için kullanılır.
querystringURL istekleri için kullanılır.
utilÇeşitli yardımcı fonksiyonları içerir.

Modülleri kullanmak

Node.js içerisinde bulunan çekirdek, yerel ve üçüncü parti modülleri kullanmak için require fonksiyonu ile projeye dahil edilmesi gerekir.

const modul = require('modul_adi');

Modülün döndürdüğü değere göre değişken (modul) nesne, fonksiyon veya farklı bir JavaScript veri tipinde olabilir.

Aşağıdaki örnekte HTTP modülünün proje dahil edilmesini ve kullanımını inceleyebilirsiniz.

'use strict';

const http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {

  res.end('Merhaba Node.js');

}).listen(1453);

console.log('Sunucu çalışıyor...');

Örnekte HTTP modülü geri dönüş değeri nesne olduğundan const http ile tanımlanmış değişkenin veri tipi nesne olacaktır.

HTTP modülüne ait createServer metodu ile bir sunucu oluşturulmuş listen metodu ile belirtilen porta gelen isteklere cevap verilmiştir.

Node.js Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.