PHP MySQL Tablo Listeleme

PHP ile MySQL tablo listeleme için kullanılan SQL komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

MySQL ile tabloları listelemek için SHOW TABLES SQL komutu kullanılır.

SQL komutları için query veya prepare metodu kullanılabilir.

PHP ile MySQL tablo listeleme kodları;

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
    die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->query("SHOW TABLES");  // Tabloları listeleme

if ($baglanti->errno > 0) {
    die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

$html = "<h3>Tablolar</h3>";
$html .= "<ul>";

while ($tablo = $sorgu->fetch_array()) {
    $html .= "<li>" . $tablo[0] . "</li>";
}
$html .= "</ul>";

echo $html;

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

PHP MySQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.

Yusuf SEZER

Yusuf SEZER

Computer Engineer who interested about web technologies, algorithms, artificial intelligence and embedded systems; constantly exploring new technologies.


Bunlara'da bakmalısın!