PHP MySQL Veri Çekme

Paylaş

PHP ile MySQL veritabanından/tablosundan veri çekme ve çekilen verilerin düzenli bir şekilde yazdırılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP ile MySQL veri çekme işlemi için öncelikle PHP MySQL Bağlantısı ile bağlantı yapılıp PHP MySQL Sorgulama ile uygun SQL komutunun yazılması yeterli olacaktır.

MySQL ile veri seçme işlemi SELECT SQL komutu ile yapılır.

Sadece belirli sütunları seçmek için

SELECT sutun1, sutun2,sutunN FROM tablo_adi

kullanılır.

Tablodaki tüm sütunları seçmek için sütun yerine sadece yıldız (*) karakterinin eklenmesi yeterli olacaktır.

SELECT * FROM tablo_adi

Veri çekmek için öncelikle gerekli MySQL bağlantısını yapalım.

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
    die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

echo "Veri çekme işlemi";

$baglanti->close();

?>

Veri çekme işlemi için query veya prepare metodunu kullanabiliriz.

Dışarıdan değer almayan veri çekme işlemi için query metodunu kullanabiliriz.

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
    die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->query("SELECT kisi_adi, kisi_soyadi, kisi_eposta FROM kisiler");

if ($baglanti->errno > 0) {
    die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

$cikti = $sorgu->fetch_array();

echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"];

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

İşlem sonucunda query metodu geri dönüş değeri olarak mysqli_result sınıfındaki metot ve özellikleri (num_rows, fetch_all, fetch_array, fetch_object, fetch_row vb.) verir.

Verileri yazdırma yöntemine göre mysqli_result sınıfındaki metotlar kullanılabilir.

Örneğin; Çekilen değerleri sınıf özelliği olarak yazdırmak için fetch_object metodu kullanılabilir.

$cikti = $sorgu->fetch_object();

echo "Adı: " . $cikti->kisi_adi . "<br /> Soyadı: " . $cikti->kisi_soyadi . "<br /> E-posta: " . $cikti->kisi_eposta;

Veri çekme işlemine dışarıdan değer alarak koşullu veri çekme gibi bir işlem yapılacaksa prepare metodunun kullanılması faydalı olacaktır.

<?php

$sira = 1;

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
    die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->prepare("SELECT * FROM kisiler WHERE kisi_sira = ?");

if ($baglanti->errno > 0) {
    die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

$sorgu->bind_param("i", $sira);
$sorgu->execute();

$sonuc = $sorgu->get_result();

$cikti = $sonuc->fetch_array();

echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"];

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

Dışarıdan alınan değerin güvenli olarak SQL komutuna eklenmesi için prepare ve bind_param metodu kullanılmıştır.

Güvenli bir SQL komutu oluşturulduktan sonra execute metodu ile SQL komutu çalıştırılmış ve get_results metodu ile sonuçlar elde edilmiştir.

Metot query metodunda olduğu gibi geri dönüş değeri olarak mysqli_result sınıfındaki metot ve özellikleri (num_rows, fetch_all, fetch_array, fetch_object, fetch_row vb.) verir.

Sorgu sonucunda ortaya çıkan veri sayısını öğrenmek için sınıfın içindeki num_rows özelliği kullanılabilir.

echo "<p>Toplam kayıt sayısı: " . $sonuc->num_rows . "</p>";

Diğer metot ve özellikleri kullanarak çekilen veri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

PHP MySQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir