PHP MySQLi Nedir?

PHP ile MySQL işlemlerini yapmak için kullanılan Geliştirilmiş MySQL olarak ta bilinen MySQLi arabirimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQLi nedir?

MySQL birçok programlama dili tarafından kullanılabilen bir Veritabanıdır.

Veritabanı ile programlama dili arasında iletişim sağlayan komutlara eklenti, bileşen veya arabirim denir.

PHP 5 sürümü öncesinde mysql_ ile başlayan fonksiyonlar MySQL ile işlem yapmak için kullanılıyordu.

PHP 5 sürümü sonrasında gelen OOP desteği ve mevcut MySQL arabirimindeki eksikleri gidermek için eklemeler yapılıp yeni arabirimin adı MySQLi (MySQL Improved) olmuştur.

Yeni MySQL arabirimi ile

  • Object-Oriented Interface (Nesne Tabanlı Arabirim)
  • Prepared Statements (Ön Hazırlıklı Sorgular)
  • Multi Query (Çoklu Sorgular)

vb. yenilikler gelmiştir.

Fonksiyonel geliştirme desteğini sağlamak için önceki mysql_ fonksiyonları yerine mysqli_ fonksiyonları eklenmiştir.

SQL Injection vb. istenmeyen durumlar için ön tanımlı sorgular ve metotlar/fonksiyonlar eklenmiştir.

MySQLi öncesi MySQL bağlantısı;

<?php

$baglanti = mysql_connect("Sunucu", "Kullanici", "Sifre");
mysql_select_db("VeriTabani");
mysql_query("SELECT * FROM uyeler");
mysql_close();

?>

MySQLi ile MySQL bağlantısı;

<?php

$baglanti = mysqli_connect("Sunucu", "Kullanici", "Sifre", "VeriTabani");
mysqli_query($baglanti, "SELECT * FROM uyeler");
mysqli_close($baglanti);

?>

MySQLi OOP ile MySQL bağlantısı;

<?php

$baglanti = new mysqli("Sunucu", "Kullanici", "Sifre", "VeriTabani");
$sorgu = $baglanti->query("SELECT * FROM uyeler");
$baglanti->close();

?>

PHP ile MySQL işlemleri için MySQLi OOP kullanmak faydalı olacaktır.

PHP MySQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!