XML Nedir?

Paylaş

Yazıda XML nedir ile XML anlatılmış, XML örnekleriyle XML formatı ve XML ile ilgili bilgi verilmiştir.

XML nedir?

XML eXtensible Markup Languge (Genişletilebilir İşaretleme Dili) kısaltmasıdır.

XML verileri hem insan hem de makineler tarafından anlaşılır şekilde depolamak ve farklı platformlar arasında taşımak için W3C tarafından standart olarak belirlenmiş, etiket tabanlı bir dildir.

Basit bir XML etiketi örneği aşağıda yer almaktadır.

<adi>Yusuf Sefa</adi>

Ne yapılır

XML verileri saklamak için bir yapı oluşturulabilir.

Verileri farklı platformlar arası taşımak için kullanılabilir.

Web sayfaları arasında veri paylaşımı için kullanılabilir.

RSS, Feed, Ajax ve Web servisleri oluşturulabilir.

Avantajları

Veriler kolayca okunabilir ve anlaşılır.

Belirli bir etiket ismi yoktur. İstenilen etiket ismi kullanılabilir.

XML ile veriler farklı sistemler arasında taşınabilir.

Özellikleri ve kuralları

XML ile tanımlama yaparken herhangi bir standart yoktur. Ancak bazı kurallara uyulması faydalı olacaktır.

Tüm etiketler bir kök etikete sahiptir.

Etiketlerin kapatılması gerekir.

<etiket>Etiket içeriği</etiket>

Etiketlerin içeriği boşsa

<etiket />

şeklinde kapatılmalıdır.

Etiketlerin özellikleri boş bırakılamaz.

Yani

<etiket ozellik />

yerine özellik değeri tırnak içerisinde

<etiket ozellik="Değer" />

olmalıdır.

Etiketler karışık kapatılamaz.

<bilgi>
 <adi></bilgi>
</adi>

yerine

<bilgi>
 <adi></adi>
</bilgi>

olmalıdır.

XML dosyalarının başında XML tanımlayıcısının kullanılması faydalı olacaktır.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

XML etiketleri; Etiketlerin başında sayı, özel işaret ve anahtar kelimeler olamaz.

XML özellikleri; İsimlendirme kuralları XML etiketleri ile aynıdır. Ayrıca aynı özellik birden fazla yazılamaz.

XML yorumları; XML yorumları <!– ve –> arasına yazılır.

XML yorumları etiketlerin içine yazılamaz.

<etiket <!– yorum –>>  yerine

<etiket> <!– yorum –> olmalıdır.

XML örnekleri

Aşağıdaki XML örneklerini inceleyerek XML yapısı ve formatıyla ilgili daha iyi bilgiye sahip olabilirsiniz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kisiler>
 <kisi>
  <sira>1</sira>
  <adi>Yusuf</adi>
  <soyadi>SEZER</soyadi>
 </kisi>
 <kisi>
  <sira>2</sira>
  <adi>Ramazan</adi>
  <soyadi>SEZER</soyadi>
 </kisi>
 <kisi>
  <sira>3</sira>
  <adi>Sinan</adi>
  <soyadi>SEZER</soyadi>
 </kisi>
 <kisi>
  <sira>4</sira>
  <adi>Mehmet</adi>
  <soyadi>SEZER</soyadi>
 </kisi>
</kisiler>

Veya benzer yapıyı XML özellik yapısını kullanarak oluşturabiliriz.

<?xml version="1.0"?>
<kisiler>
 <kisi sira="1" adi="Yusuf" soyadi="SEZER" />
 <kisi sira="2" adi="Ramazan" soyadi="SEZER" />
 <kisi sira="3" adi="Sinan" soyadi="SEZER" />
 <kisi sira="4" adi="Mehmet" soyadi="SEZER" />
</kisiler>

Oluşturulan XML dosyaları JAVA, C#, C++, JavaScript vb. programlama dilleri içerisinde yer alan ayrıştırıcı (parser) kullanarak programlama diline uygun veri yapısı haline çevrilerek kullanılır.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.