C++ Pointer Kullanımı

Paylaş

C++ ile dinamik bellek yönetimi sırasında sıklıkla kullanılan pointer veya işaretçiler olarak adlandırılan yapının kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Pointer nedir?

Pointer, işaretçi veya göstericiler değer olarak bellek adresini tutan değişkenlerdir.

Pointer genellikle dinamik bellek yönetimi için kullanılır.

Pointer tanımlama

Pointer tanımlama <değişken-türü> *<değişken-adı> biçiminde tanımlanır.

char *cp;
int *ip;
float *fp;
double *dp;

Pointer yapısı

Pointer değişken diğer değişken türleri gibi değer saklar.

Ancak pointer değer olarak tanımlandığı türdeki değişkenin bellek adresini saklar.

Karakter saklanmak istendiğinde char değişken türü kullanılırken bu değişkenin adresini yine char türünde bir pointer değişkeninde saklanması gerekir.

Değişkenlerin bellek adresi ampersand (&) işareti ile alınır.

Aşağıda pointer kullanımı ile ilgili örnek yer almaktadır.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 int sayi = 1453;
 cout << "Degisken degeri: " << sayi << endl;
 cout << "Degisken adresi: " << &sayi << endl;

 cout << endl;

 int *ptr = &sayi;
 cout << "Pointer'in gosterdigi adres: " << ptr << endl;
 cout << "Pointer'in gosterdigi adres degeri: " << *ptr << endl;
 cout << "Pointer adresi: " << &ptr;

 return 0;
}

Pointer işlemleri ve diziler

Pointerlar bellek adresini tuttuğundan, ekleme ve çıkarma yaparak diziler gibi sıralı bellek değerlerinin okunması sağlanır.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 int sayilar[] = {55, 66, 77, 88, 99, 18};
 int *ptr = sayilar; // &sayilar[0];

 cout << "1.eleman: " << *ptr << endl;
 ptr++;
 cout << "2.eleman: " << *ptr << endl;
 cout << "5.eleman: " << *(ptr + 3) << endl;
 ptr--;
 cout << "1.eleman: " << *ptr << endl;

 return 0;
}

Pointer üzerinden belleğin farklı alanlarına erişim imkanı olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 char karakter = 'Y';
 char *ch = &karakter;

 for (int i = 0; i <= 10; i++){
  cout << *(ch + i);
 }

 return 0;
}

Pointer kullanımı

Pointer yardımıyla dizi içeriğinin yazdırılması aşağıdaki gibidir.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 int sayilar[] = {55, 66, 77, 88, 99, 18};
 int *ptr = sayilar;

 for (int i = 0; i < sizeof(sayilar) / 4; i++){
  cout << "sayilar[" << i << "] = " << *(ptr + i) << endl;
 }

 return 0;
}

Pointer referans ile fonksiyon çağırma işleminde de sıklıkla kullanılır.

#include <iostream>

using namespace std;

int degerFonksiyonu(int sayi){
 sayi = 1453;
}

int referansFonksiyonu(int *sayi){
 *sayi = 1453;
}

int main(){

 int sayi = 10;

 degerFonksiyonu(sayi);
 cout << sayi << endl;

 referansFonksiyonu(&sayi);
 cout << sayi << endl;

 return 0;
}

Pointerların en önemli kullanım alanı dinamik bellek yönetimidir.

Dinamik bellek yönetimi programın çalışma sırasında bellekten yer ayrılması ve serbest bırakılmasıdır.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 int elemanSayisi = 0;
 int *eleman;

 cout << "Eleman sayisi: ";
 cin >> elemanSayisi;

 eleman = new int[elemanSayisi];

 for (int i = 0; i < elemanSayisi; i++){
  cout << i + 1 << ". eleman: ";
  cin >> *(eleman + i);
 }

 for (int i = 0; i < elemanSayisi; i++ ){
  cout << eleman[i] << endl;
 }

 delete eleman;

 return 0;
}

C++ new ve delete anahtar kelimeleriyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Pointerin bellek adresini tutan pointerlara pointerin pointeri denir.

Aşağıda pointerin pointeri ile ilgili örnek yer almaktadır.

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

 int sayi = 1453;
 int *ptr = &sayi;
 int **pptr = &ptr;
 int ***ppptr = &pptr;
 int ****pppptr = &ppptr;

 cout << sayi << endl;
 cout << *ptr << endl;
 cout << **pptr << endl;
 cout << ***ppptr << endl;
 cout << ****pppptr << endl;

 return 0;
}

Fonksiyon adreslerini tutan pointerlara fonksiyon pointerları denir.

Aşağıda fonksiyon pointeri ile ilgili örnek yer almaktadır.

#include <iostream>

using namespace std;

int carpma(int s1, int s2) {
 return s1 * s2;
}

int toplama(int s1, int s2) {
 return s1 + s2;
}

int main(){

 int (*fonksiyon)(int, int);

 fonksiyon = carpma;
 cout << fonksiyon(10, 20);

 cout << endl;

 fonksiyon = &toplama;
 cout << (*fonksiyon)(10, 20);

 return 0;
}

C++ programlama dilinde pointer diziler, nesneler ve karakterler ile işlem yapılırken sıklıkla kullanılır.

Programlama örneklerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.