PostgreSQL String Fonksiyonları

Paylaş

PostgreSQL veritabanı yönetim sisteminde yer alan length, substr, repeat, replace, trim vb. string fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

String fonksiyonları

PostgreSQL karakter veya metin veriler üzerine işlem yapmak için çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

ASCII

Karakterin ASCII tablosundaki sayısal karşılığını verir.

SELECT ASCII('Y');

CHR

Sayısal değerin ASCII tablosundaki karakter karşılığını verir.

SELECT CHR(89) AS "Y";

CONCAT

String birleştirme için kullanılır.

SELECT CONCAT('Yusuf', ' Sefa') AS AD;

Birden fazla değer için fonksiyon tekrar kullanılabilir.

CONCAT_WS

String birleştirmeyi ilk parametre ile belirtilen ifadeye göre yapar.

SELECT CONCAT_WS(',', 'Yusuf', ' Sefa') AS AD;

MD5

Parametre olarak verilen değerin MD5 karşılığını verir.

SELECT MD5('Yusuf Sezer') AS MD5;

REPEAT

String ifadeyi parametreye göre tekrar eder.

SELECT REPEAT('Yusuf', 3) AS REPEAT;

REVERSE

String ifadeyi ters çevirir.

SELECT REVERSE('Yusuf') AS REVERSE;
SELECT CONCAT(CONCAT('Yusuf', ' Sefa'), ' Sezer') AS ADSOYAD;

String birleştirme işlemi için || operatörü de kullanılabilir.

SELECT 'Yusuf' || ' Sefa' AS AD;
SELECT 'Yusuf' || ' Sefa' || ' Sezer' AS ADSOYAD;

INITCAP

String ifade içerisindeki her değerin ilk harfini büyük diğer harfleri küçük yapar.

SELECT INITCAP('YUSUF SEFA') AS AD;

UPPER

String ifade içerisindeki değerleri büyük harf yapar.

SELECT UPPER('yusuf sefa') AS AD;

LOWER

String ifade içerisindeki değerleri küçük harf yapar.

SELECT LOWER('YUSUF SEFA') AS AD;

LENGTH

String uzunluğunu verir.

SELECT LENGTH('YUSUF SEFA SEZER') AS UZUNLUK;

REPLACE

String ifade içerisindeki geçen değerleri yeni değer ile değiştirir.

SELECT REPLACE('YUSUF SEFA', 'SEFA', 'SEZER') AS REPLACE;

NOT: Düzenli ifadeleri destekleyen REGEXP_REPLACE fonksiyonu yer alır.

STRPOS

String ifade içerisindeki aranan değerin konumunu verir.

SELECT STRPOS('YUSUF SEFA SEZER', 'U') AS ARAMA;

SUBSTR

String ifade içerisinden belirli bir parçayı almak için kullanılır.

SELECT SUBSTR('YUSUF SEFA SEZER', 12) AS SOYAD;
SELECT SUBSTR('YUSUF SEFA SEZER', 6, 5) AS IKINCI_AD;

TRIM

Varsayılan olarak string ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.

SELECT TRIM('   YUSUF SEFA SEZER   ') AS TRIM, LENGTH(TRIM('   YUSUF SEFA SEZER   ')) AS UZUNLUK;

Fonksiyonun çeşitli kullanımı vardır.

SELECT TRIM('.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS TRIM;
SELECT TRIM(TRAILING '.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS TRAILING;
SELECT TRIM(LEADING '.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS LEADING;

RTRIM

Varsayılan olarak string ifadenin sonundaki boşlukları kaldırır.

SELECT RTRIM('YUSUF SEFA SEZER   ') AS RTRIM, LENGTH(RTRIM('YUSUF SEFA SEZER   ')) AS UZUNLUK;
SELECT RTRIM('...YUSUF SEFA SEZER...', '.') AS RTRIM;

LTRIM

Varsayılan olarak string ifadenin başındaki boşlukları kaldırır.

SELECT LTRIM('   YUSUF SEFA SEZER') AS LTRIM, LENGTH(LTRIM('   YUSUF SEFA SEZER')) AS UZUNLUK;
SELECT LTRIM('...YUSUF SEFA SEZER...', '.') AS LTRIM;

RPAD

String ifadenin sonunu parametre ile belirtilen değere göre tamamlar.

SELECT RPAD('YUSUF SEFA SEZER', 20, '.') AS RPAD;

Parametre değeri string ifadeden küçük ise string ifadeyi sondan kırpar.

SELECT RPAD('YUSUF SEFA SEZER', 10, '.') AS RPAD;

LPAD

String ifadenin başına parametre ile belirtilen değere göre tamamlar.

SELECT LPAD('YUSUF SEFA SEZER', 20, '.') AS LPAD;

Parametre değeri string ifadeden küçük ise string ifadeyi sondan kırpar.

SELECT LPAD('YUSUF SEFA SEZER', 10, '.') AS LPAD;

FORMAT

String ifadeyi biçimlendirmeyi sağlar.

SELECT FORMAT('Merhaba %s', 'Yusuf');

PostgreSQL ile birlikte gelen String, Metin veya karakter fonksiyonları String değerler üzerinden işlem yapmayı kolay hale getirir.

PostgreSQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.