HTML ve XHTML Farkı

HTML ile hazırlanmış sayfaların tüm cihazlarda düzgün çalışması için geliştirilmiş olan XHTML hakkında bilgi verdikten sonra HTML ile XHTML arasındaki farkları örneklerle açıkladım.

XHTML XML standartlarında yazılmış HTML dosyalarıdır.

XHTML nedir?

 • XHTML açılımı EXtensible HyperText Markup Language
 • XHTML ve HTML hemen hemen aynıdır.
 • XHTML HTML’ e göre daha katı kurallıdır.
 • XHTML tüm modern tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.

Neden XHTML?

Çoğu web sayfasında HTML etiketleri düzgün kullanılmamaktadır.

Aşağıdaki HTML kodları tarayıcıda çalışacaktır.

<html>
<head>
  <title>Hatalı HTML kullanımı</title>

<body>
  <h1>Bu bir başlık
  <p>Bu bir paragraf
</body>

Fakat HTML kurallarına uyulmamıştır.

Farklı alanlar için farklı firmalar tarafından üretilmiş tarayıcılar var.

Bazı tarayıcılar bilgisayarda çalışır bazıları cep telefonunda ya da diğer küçük cihazlarda çalışırlar.

Tüm cihaz ve tarayıcılarda düzgün HTML görünümü için XHTML kullanılmalıdır.

HTML ve XML birleştirilerek XHTML oluşturulmuştur.

XML bir işaretleme dilidir ve doğru kullanılması gerekir.

XHTML ve HTML arasındaki farklar

Belge yapısında

 • XHTML DOCTYPE bildirimi zorunludur.
 • <html> etiketi xmlns özelliği kullanımı zorunludur.
 • <html>, <head>, <title> ve <body> kullanımı zorunludur.

XHTML etiketlerinde

 • XHTML etiketleri iç-içe ve düzgün olmalıdır.
 • XHTML etiketleri kapatılmalıdır.
 • XHTML etiketleri küçük harf olmalıdır.
 • XHTML etiketlerinde kök etiket olmalıdır.

XHTML özelliklerinde

 • Özellikler küçük harf olmalıdır.
 • Özellik değerleri tırnak içinde olmalıdır.
 • Değeri olmayan özellik yazılması yasaktır.

<!DOCTYPE…> kullanımı

XHTML ile hazırlanmış sayfalarda DOCTYPE bildirimi zorunludur.

<html>, <head>, <title> ve <body> etiketleri ve HTML xmlns özelliği kullanılmalıdır.

Örnek XHTML sayfa yapısı<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title>Sayfa başlığı</title>
</head>

<body>
  sayfa içeriği
</body>

</html>

XHTML etiketleri düzgün olmalıdır

Aşağıdaki HTML etiketleri çalışacaktır fakat hatalı kullanılmıştır.

<b><i>Bu yazı kalın ve italik</b></i>

XHTML etiketleri düzgün kullanılması zorunludur.

<b><i>Bu yazı kalın ve italik</i></b>

XHTML etiketleri kapatılmalıdır

Yanlış kullanım

<p>Bu bir paragraf
<p>Bu başka bir paragraf

Doğru kullanım

<p>Bu bir paragraf</p>
<p>Bu başka bir paragraf</p>

XHTML içeriği olmayan etiketlerde kapatılmalıdır

Yanlış kullanım

Yeni satır : <br>
Yatay çizgi : <hr>
Resim : <img src="elma.jpg" alt="Elma">

Doğru kullanım

Yeni satır : <br />
Yatay çizgi : <hr />
Resim : <img src="elma.jpg" alt="Elma" />

XHTML etiketleri küçük harf ile yazılmalıdır

Yanlış kullanım

<BODY>
<P>Bu bir paragraf</P>
</BODY>

Doğru kullanım

<body>
<p>Bu bir paragraf</p>
</body>

XHTML özellikleri küçük harf ile yazılmalıdır

Yanlış kullanım

<table ID=tablo1>

Doğru kullanım

<table id="tablo1">

XHTML özellik değerleri tırnak ile yazılmalıdır

Yanlış kullanım

<table ID=tablo1>

Doğru kullanım

<table id="tablo1">

XHTML değeri olmayan özellik yazılması yasaktır

Yanlış kullanım

<input type="checkbox" name="meyve" value="elma" checked />

Doğru kullanım

<input type="checkbox" name="meyve" value="elma" checked="checked" /

HTML sayfayı XHTML dönüştürmek için

 1. Sayfanın başına XHTML DOCTYPE bildirimini yazın.
 2. <html> etiketine xmlns özelliği ekleyin.
 3. Tüm etiketleri küçük harfe çevirin.
 4. Tüm etiketleri kapatın.
 5. Tüm özellikleri küçük harfe çevirin.
 6. Tüm özelliklere tırnak ekleyin.


Bunlara'da bakmalısın!