HTML

Web sayfalarında kullanılan görsel bileşenleri oluşturmak için kullanılan HTML ile ilgili dersler, örnekler ve kodlar yer almakta.

HTML5 Server-Sent Events

Sunucudan istemciye tek taraflı veri transferine imkan veren ve HTML5 ile gelen SSE API ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 WebSocket

Sunucu ve istemci arasında karşılıklı veri alışverişine imkan veren ve HTML5 ile gelen Websocket protokolü ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 form Elemanları

Web sayfalarına veri girişi için kullanılan input, select, textarea, buton ve HTML5 ile birlikte gelen yeni form elemanlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 input Tipleri

Farklı tür veri girişleri için kullanılan input tipleri ve HTML5 ile birlikte gelen yeni input tipleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 input Özellikleri

Web sayfalarında veri girişi için kullanılan ve HTML5 ile birlikte yeni gelen input özelliklerinin hangi input tipi ile kullanılacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 Web Workers

JavaScript komutlarının uzun süre almasından kaynaklanan sorunu çözmek için geliştirilen Web Workers ile ilgili bilgiler ve örnek yer alıyor.

HTML5 Web Storage

HTML5 ile birlikte gelen Web Storage özelliğiyle ilgili bilgiler ve localStorage ile sessionStorage kullanımı yer alıyor.

HTML5 Sürükle Bırak

HTML5 ile birlikte uygulanması daha kolay hale gelen ve web sayfalarında yaygın olarak kullanılan sürükle bırak özelliği ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 Geolocation

Kullanıcının konum bilgisini bulmayı sağlayan Geolocation API ile konum bilgilerini almayı ve alınan bilgilerle harita üzerinde konum gösterme ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 SVG

HTML5 ile birlikte gelen özelliklerden birisi olan SVG dili ile ilgili bilgiler SVG kullanımı ve SVG örnekleri yer alıyor.

HTML5 Canvas

HTML5 ile gelen API’ler arasında önemli bir yere sahip olan Canvas API özelliğinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl kullanıldığı canvas örnekleri ile yer alıyor.

HTML5 Kodlama Kuralları

Daha düzenli ve okunaklı kodlama yapmak için dikkat edilmesi gereken HTML kodlama kuralları ile ilgili bilgiler ve örnekler yer alıyor.

HTML5 Geçiş

HTML4 ve XHTML ile hazırlanan sayfaları HTML5 ile gelen yeni etiketler ve HTML5 semantik etiketleri kullanarak HTML5 sayfa yapısına nasıl geçiş yapılacağı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 Semantik Etiketler

HTML5’in önemli özelliği olan semantik etiketlerin ne olduğu, neden kullanıldığı ve HTML5 ile gelen yeni semantik etiketlerin kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML5 İle Gelen Yeni Etiketler

HTML5 ile birlikte gelen semantik-anlamsal etiketler, form etiketleri, grafik etiketleri, çoklu ortam etiketleri ve açıklamaları yer alıyor.

HTML5 Giriş

Bu yazımda HTML5 nedir HTML ile gelen yenilikler ve etiketler ile ilgili bilgiler yer alıyor.

HTML ve XHTML Farkı

HTML ile hazırlanmış sayfaların tüm cihazlarda düzgün çalışması için geliştirilmiş olan XHTML hakkında bilgi verdikten sonra HTML ile XHTML arasındaki farkları örneklerle açıkladım.

HTML Ses Ekleme

Web sayfalarına ses ekleme için kullanılan HTML5 audio etiketi ile ilgili bilgi ve ses ekleme kodu yer alıyor.

HTML Video Ekleme

Web sayfalarına video ekleme için kullanılan HTML5 video etiketi ile ilgili bilgi ve video ekleme kodu yer alıyor.

HTML Favicon Ekleme

Favicon dosyalarının nerede görüneceği ne işe yaradığı bilgisini verdikten sonra siteye favicon ekleme için gerekli olan HTML favicon ekleme kodları yer alıyor.
LinkedIn grubuna buradan katılın.