JavaScript Değişkenler

Paylaş

JavaScript değişken tanımlama ve kuralları, değişken türleri, değişken atama ve birleştirme işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript dilinde değişkenler veri depolamak için kullanılır.

Örnekte a, b ve c değişkenleri tanımlanmış ve değer atanmıştır.

var a = 5;
var b = 6;
var c = a + b;

Tanımlanan değişkenlerde

 • a değişkenin değeri 5
 • b değişkenin değeri 6
 • c değişkeninin değeri 11 olur.

Değişken tanımlama

Tüm JavaScript değişken isimleri benzersiz olmalıdır.

JavaScript değişken isimleri tanımlayıcı olarak adlandırılır.

Tanımlayıcılar a ve b gibi kısa veya daha açıklayıcı merhabaDunya, dogumTarihi, xSayisi gibi olabilir.

JavaScript değişken tanımlama kuralları

 • Değişken isimlerinde harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti olabilir.
 • Değişken isimleri harf, alt çizgi veya dolar işareti ile başlayabilir.
 • Değişken isimleri BÜYÜK küçük harf duyarlıdır. (a ve A farklı değişkenlerdir)
 • Değişken isimleri arasında boşluk bırakılmaz.
 • JavaScript anahtar kelimeleri değişken adı olarak kullanılamaz. (var, debugger, if, while…vb)
 • Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılabilir. Ancak kullanılması tavsiye edilmez.

Değer atama

JavaScript ile tanımlanan değişkene değer atamak için eşit (=) operatörü kullanılır.

var a = 5;

Değişken türleri

JavaScript değişkenleri 100 gibi sayısal değer alabileceği gibi Yusuf SEZER gibi metinsel değer alabilir.

Metinsel değerler tek tırnak veya çift tırnak arasında yazılırken sayısal değerler tırnak işareti olmadan yazılır.

Sayısal değerler tırnak içerisine alınırsa JavaScript değişkeni metinsel ifade olarak tanımlayacaktır.

var pi = 3.14;
var ismim = "Yusuf SEZER";
var merhaba = 'Merhaba JavaScript';

Değişken oluşturmak

JavaScript değişken oluşturma değişken tanımlama olarak adlandırılır.

JavaScript ile değişken oluşturmak için var anahtar kelimesi kullanılır.

var ismim;

Değişken oluşturduktan sonra değişkenin herhangi bir değeri yoktur. (Değişken değeri undefined tanımlanmıştır.)

Değişkene değer atamak için eşit (=) operatörü kullanılır.

ismim = "Yusuf SEZER";

Değişkene değer atama işlemini değişken oluştururken de yapabiliriz.

var ismim = "Yusuf SEZER";

Örnekte ismim değişkeni oluşturulmuş Yusuf SEZER değeri atanmış ve ekrana uyarı mesajı olarak yazılmıştır.

<script>
 var ismim = "Yusuf SEZER";
 alert(ismim);
</script>

Değişkenleri JavaScript komutlarının başında oluşturulması önerilir.

Birden fazla değişken tanımlama

Birden fazla değişken tanımlamak için değişken ismi sonrasına virgül eklememiz yeterli olacaktır.

<script>
 var ismim = "Yusuf SEZER", merhaba = "Merhaba JavaScript", xSayisi = 1453;
 alert(ismim);
</script>

Birden fazla değişken tanımlamayı daha okunaklı olması için birden fazla satıra bölebiliriz.

<script>
 var ismim = "Yusuf SEZER",
 merhaba = "Merhaba JavaScript",
 xSayisi = 1453;
 alert(ismim);
</script>

Tanımsız değişkenler

Değişken değeri hesaplama sonucu veya kullanıcı veri girişinden sonra değer alabileceğinden genellikle değişkenlere değer atanmadan oluşturulur.

Değişkenlere değer verilmeden oluşturulursa tanımsız (undefined) değerini alır.

Örnekte ismim adında bir değişken oluşturulmuş ancak değer atanmadığından undefined değerini almıştır.

<script>
 var ismim;
 alert(ismim);
</script>

Değişkenleri tekrar oluşturmak

JavaScript tanımlanmış değişkeni tekrar oluşturulursa değerini korur.

<script>
 var ismim = "Yusuf SEZER";
 var ismim;
 alert(ismim);
</script>

NOT: Tekrar oluşturulan değişkene değer atanırsa yeni atanan değeri alır.

Değişken aritmetiği

JavaScript değişkenlerde aritmetik operatörlerini kullanabiliriz.

<script>
 var xSayisi = 5 + 2 + 3;
 alert(xSayisi);
</script>

Aritmetik operatörleri metinsel değerlerde kullandığımızda birleştirme operatörü olarak işlem yapacaktır.

<script>
 var ismim = "Yusuf" + "SEZER";
 alert(ismim);
</script>

Sayılar tırnak içerisinde yazıldığında JavaSsript metinsel birleştirme operatörü işlemi yapacaktır.

<script>
 var xSayisi = "5" + 2 + 3;
 alert(xSayisi);
</script>

Aşağıdaki örnekte ilk olarak 5 ve 2 toplanacak sonra değer metinsel olarak yazıldığından değişken birleştirme operatörü olarak işlem yapacaktır.

<script>
 var xSayisi = 5 + 2 + "3";
 alert(xSayisi);
</script>

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.