JavaScript if else

Paylaş

Bir koşula göre komut çalıştırırken kullanılan if, else ve else if JavaScript koşul ifadeleri kullanımı örnekleri ile yer alıyor.

JavaScript if else koşul ifadeleri, koşullara göre komut akışını yönlendirmek için kullanılır.

Koşul ifadeleri

JavaScript koşula göre komut çalıştırmak için koşul ifadeleri kullanılır.

 • if koşul ifadesi, koşul doğruysa kod bloğu içerisindeki komutları çalıştırır.
 • else koşul ifadesi, if koşul ifadesi yanlışsa kod bloğu içerisindeki komutları çalıştırır.
 • else if koşul ifadesi, if koşul ifadesi yanlışsa yeni bir koşul ifadesi yazmamızı ve yazılan koşul doğruysa kod bloğu içerisindeki komutları çalıştırır.

if kullanımı

if koşul ifadesi içerisindeki kod bloğunu koşul doğruysa çalışır.

if(koşul) {
  // koşul doğru-true ise çalıştırılacak kod bloğu
}

NOT: if koşul ifadesi If veya IF olarak yazılırsa hata verecektir.

Örnekte saat 18’den önce ise iyi günler mesajını uyarı mesajı olarak ekrana yazacaktır.

<script>
 var tarih = new Date();
 var saat = tarih.getHours();
 if(saat < 18) {
   alert("iyi günler");
 }
</script>

else kullanımı

if koşul ifadesindeki koşul yanlışsa else koşul ifadesi içerisindeki kod bloğu çalışır.

if(koşul) {
  // koşul doğru-true ise çalıştırılacak kod bloğu
} else {
    // koşul yanlış-false ise çalıştırılacak kod bloğu
}

Örnekte saat 18’den önce ise iyi günler değilse iyi akşamlar mesajını uyarı mesajı olarak ekrana yazacaktır.

<script>
 var tarih = new Date();
 var saat = tarih.getHours();
 if(saat < 18) {
   alert("iyi günler");
 } else {
   alert("iyi akşamlar");
 }
</script>

if else kullanımı

if koşul ifadesindeki koşul yanlışsa ve yeni koşul ifadesi yazmak istenirse if else koşul ifadesi kullanılır.

if(koşul) {
  // koşul doğru-true ise çalıştırılacak kod bloğu
} else if(koşul2) {
    // koşul yalış-false ise ve koşul2 doğru-true ise çalıştırılacak kod bloğu
} else {
    // koşul yanlış-false ise çalıştırılacak kod bloğu
}

Örnekte saat 10’dan önce ise günaydın, saat 18’den önce ise iyi günler hiçbiri değilse iyi akşamlar mesajını uyarı mesajı olarak ekrana yazacaktır.

<script>
 var tarih = new Date();
 var saat = tarih.getHours();
 if(saat < 10) {
   alert("günaydın");
 } else if(saat < 18) {
   alert("iyi günler");
 } else {
   alert("iyi akşamlar")
 }
</script>

Saatin 12 olduğun varsayalım (saat = 12).

Saat 10’den önce olmadığı için if koşul ifadesindeki koşul (12 < 10) yanlış olacaktır.

Saat 18’den önce olduğu için else if koşul ifadesindeki koşul (12 < 18) doğru olacağından iyi günler mesajını verecektir.

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.