JSON Nedir?

Paylaş

Yazıda JSON nedir ile JSON anlatılmış, JSON örnekleriyle neden kullanıldığı, ne için kullanıldığı ile ilgili bilgi verilmiştir.

JSON nedir?

JSON JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi) kısaltmasıdır.

JSON, verileri depolamak ve farklı platformlar arasında taşıma için kullanılan bir yapıdır.

JSON, JavaScript nesne gösterim biçiminde yazılmış metinlerdir.

Basit bir JSON örneği aşağıda yer almaktadır.

{"adi":"Yusuf"}

JSON dosyaları “.json” uzantısını kullanır.

JSON neden kullanılır?

JSON programlama dilinden bağımsız olarak farklı platformlar arasında veri alışverişi için kullanılır.

JSON ne için kullanılır?

JSON kolay ve hafif yapısı sayesinde XML gibi veri alışverişinde fazla yer kaplayan yapılara alternatif olarak kullanılır.

XML Nedir? yazısında yer alan XML örneğinin JSON’a çevrilmiş hali aşağıdaki gibidir.

{"kisiler": [
    { "sira": "1", "adi": "Yusuf", "soyadi": "SEZER" },
    { "sira": "2", "adi": "Ramazan", "soyadi": "SEZER" },
    { "sira": "3", "adi": "Sinan", "soyadi": "SEZER" },
    { "sira": "4", "adi": "Mehmet", "soyadi": "SEZER" }
]}

JSON yapısındaki veriler Java, C#, C++, PHP vb. programlama dilleri içerisinde yer alan komutlarla veya ek bileşenlerle programlama diline ait veri yapısına çevrilerek kullanılır.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.