Veritabanı

Verileri uygun bir biçimde saklamak için kullanılan İlişkisel veritabanı, NoSQL veritabanı ile birlikte programlama dilleri ile veritabanı işlemleri yer almakta.

PostgreSQL Yedek Alma Ve Yükleme

PostgreSQL veritabanı sisteminde yer alan verileri yedeklemek için kullanılan yedek alma, veritabanı yedekleme ve yedek yükleme ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Java PostgreSQL Kullanımı

Java ile PostgreSQL veritabanı kullanımı için gerekli olan PostgreSQL sürücüsünün kurulumu, PostgreSQL bağlantısı, tablo oluşturma, veri ekleme, güncelleme, silme ve sorgulama işlemleri yer alıyor.

.NET(C#) PostgreSQL Kullanımı

.NET tabanlı programlama dilleri (C#, VB.NET) ile PostgreSQL veritabanı kullanımı için gerekli olan PostgreSQL veri sağlayıcısının kurulumu, PostgreSQL bağlantısı, tablo oluşturma, veri ekleme, güncelleme, silme ve sorgulama işlemleri yer alıyor.

PHP PostgreSQL Kullanımı

PHP ile PostgreSQL veritabanını kullanmak için gerekli olan PostgreSQL kütüphanesinin kurulumu, PostgreSQL bağlantısı, veri ekleme, güncelleme, silme, sorgulama işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Redis

Hızlı veri işlemlerinin yapıldığı yerlerde kullanılan Redis nedir, kurulumu ve kullanımı içerisinde yer alan çeşitli komut örnekleri ile yer alıyor.

PL/SQL OOP

Oracle PL/SQL ile OOP veya NYP yöntemine göre geliştirme de kullanılan attributes, methods, procedures, constructor,  static, inheritance, abstract ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Collections

Oracle PL/SQL ile benzer veri türüne sahip değerleri tek bir değişkende tutmak için kullanılan collections veya koleksiyonlar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Packages

Oracle PL/SQL ile yazılan değişken, prosedür, fonksiyon gibi yapıların bir isim altında saklamak için kullanılan packages veya paketler hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Trigger

Oracle PL/SQL ile veritabanı üzerinde yapılan ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemler sırasında çalışan trigger veya tetikleyiciler hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Exception

Oracle PL/SQL ile yazılan komutlarda ortaya çıkan hataların yönetimi için kullanılan Exception yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Records

Oracle PL/SQL ile birden fazla veriyi tekbir değişken üzerinden kontrol etmek için kullanılan records yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Cursor

Oracle PL/SQL ile veriler üzerinde ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemleri sırasında kullanılan cursor hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Fonksiyonlar

Oracle PL/SQL komutlarını bir isim altında saklamak, işlem sonucunu döndürmek için kullanılan fonksiyonlar ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Prosedürler

Oracle PL/SQL komutlarını bir isim altında saklamak için kullanılan prosedür veya saklı yordam yapıları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Döngüler

Oracle PL/SQL ile komutları belirli bir koşula göre tekrar çalıştırmak için kullanılan loop, for loop, while döngüleri ve exit, continue ve goto anahtar kelimeleri kullanımı yer alıyor.

PL/SQL Koşullu İfadeler

Oracle PL/SQL içerisinde koşula göre çeşitli komutların çalıştırılması için kullanılan if, else, elsif, case, case when kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Operatörler

Oracle PL/SQL içerisinde çeşitli hesaplamalar yapmak için kullanılan aritmetik, ilişkisel, karşılaştırma ve string operatörleri hakkında bilgi yer alıyor.

PL/SQL Nedir?

Oracle veritabanı yönetim sisteminde kullanılan PL/SQL nedir, kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.
LinkedIn grubuna buradan katılın.