PL/SQL Records

Paylaş

Oracle PL/SQL ile birden fazla veriyi tekbir değişken üzerinden kontrol etmek için kullanılan records yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Records

Oracle PL/SQL içerisinde yer alan NUMBER, VARCHAR, VARCHAR2 gibi veri türleri tek bir veriyi saklamak için kullanılır.

Ancak birbiriyle ilişkili birden fazla değişken tanımlamak yazılan kodların karmaşık olmasına neden olur.

Record tek bir değişken içerisinde birden fazla değer saklamak için kullanılan Composite bir veri türüdür.

Record veri türü tanımlaması tablo (table-based), işaretçi (cursor-based) ve kullanıcı tanımlı (user-defined) ile yapılır.

Tablo-based

Bu tür tanımlamada TABLO_ADI%ROWTYPE yapısı kullanılarak Record tanımlaması yapılır.

Aşağıdaki örnekte contacts tablosunda yer alan bazı sütunlar kullanılarak KISI adında record veri türü oluşturulmuştur.

DECLARE
  KISI contacts%ROWTYPE;
BEGIN
  KISI.first_name := 'Yusuf';
  KISI.last_name := 'SEZER';
  KISI.email := 'yusufsezer@mail.com';
  KISI.phone := '+905386934533';
  DBMS_OUTPUT.put_line(KISI.first_name || ' ' || KISI.last_name || ' - ' || KISI.email || ' - ' || KISI.phone);
END;

Cursor-Based

Bu tür tanımlamada Cursor ile belirlenen alanlar CURSOR_ADI%ROWTYPE ile alınarak record tanımlaması yapılır.

Aşağıdaki örnekte LISTELE işaretçisinin (cursor) gösterdiği sütunlar kullanılarak KISI adında record veri türü oluşturulmuştur.

DECLARE
  CURSOR LISTELE IS
    SELECT first_name, last_name, email, phone FROM contacts;
 KISI lISTELE%ROWTYPE;
BEGIN
 KISI.first_name := 'Yusuf';
 KISI.last_name := 'SEZER';
 KISI.email := 'yusufsezer@mail.com';
 KISI.phone := '+905386934533';
 DBMS_OUTPUT.put_line(KISI.first_name || ' ' || KISI.last_name || ' - ' || KISI.email || ' - ' || KISI.phone);
END;

User-defined

Bu tür tanımlamada record içerisinde yer alacak değişkenler TYPE anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır.

Aşağıdaki örnekte TYPE ile KISI adında first_name, last_name, email, phone değerlerini içeren Record tanımlaması yapılmıştır.

DECLARE
  TYPE KISI IS RECORD (
    first_name VARCHAR2(255),
    last_name VARCHAR2(255) NOT NULL DEFAULT 'SEZER',
    email VARCHAR2(255),
    phone VARCHAR2(20)
  );
 K1 KISI;
BEGIN
 K1.first_name := 'Yusuf';
 -- K1.last_name := 'SEZER';
 K1.email := 'yusufsezer@mail.com';
 K1.phone := '+905386934533';
 DBMS_OUTPUT.put_line(K1.first_name || ' ' || K1.last_name || ' - ' || K1.email || ' - ' || K1.phone);
END;

Kullanıcı tanımlı record içerisinde daha önceden tanımlanan record veri türleri de kullanılabilir.

Record veri türünün diğer bir önemli özelliği ise prosedür, fonksiyon gibi parametre alan yapılara parametre olarak verilmesidir.

Bu sayede ilişkili parametreler gruplanarak tek bir record ile işlem yapılabilir.

PL/SQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.