Linux Dizin Komutları

Paylaş

Linux tabanlı işletim sistemlerinde dizin oluşturma, silme, listeleme, kopyalama vb. dizin komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Linux tabanlı işletim sistemlerinde dizinler ve dizin yapısı önemli bir yer tutar.

cd – change directory

Dizinler arası geçiş yapmak için kullanılır.

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

cd <dizin>

Komutla ilgili detaylı bilgi ve örneklere Linux Temel Komutlar yazımdan ulaşabilirsiniz.

ls – list directory

Dizin veya dosyaları listelemek için kullanılır.

Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

ls <parametre>

Sadece dizinleri listelemek için d parametresi kullanılabilir.

ls -d <parametre>

Komutla ilgili detaylı bilgi ve örneklere Linux Temel Komutlar yazımdan ulaşabilirsiniz.

mkdir – make directory

Dizin oluşturmak için kullanılır.

mkdir <dizin_adi>

Birden fazla dizin oluşturmak için birden fazla boşluk kullanılabilir.

mkdir <dizinadi1> <dizinadi2> <dizinadi3>

Dizin altında dizin oluşturmak için p parametresi kullanılır.

mkdir -p <dizinadi1/dizinadi2/dizinadi3>

İşlem sonucuyla ilgili bilgi almak için v parametresi kullanılabilir.

mkdir -pv <dizinadi1/dizinadi2/dizinadi3>

rmdir – remove directory

Boş dizin silme işlemi için kullanılır.

rmdir <dizin_adi>

rm – remove

Dosya veya dizin silme işlemi için kullanılır.

rm -rf <dizin_adi>

Yanlış kullanım istenmeyen sonuçlara sebep olacağından dikkatli kullanılmalıdır.

cp – copy

Dosya veya dizin kopyalama için kullanılır.

cp -r <kaynak> <hedef>

Birden fazla dizin kopyalamak için kaynak alanına kopyalanacak dizinler sırayla yazılabilir.

cp -r <kaynak1> <kaynak2> <hedef>

Dizin kopyalama için r parametresinin kullanılması gerekir.

mv – move

Dosya veya dizin taşımak için kullanılır.

mv <kaynak> <hedef>

Dosya veya dizin adını değiştirmek içinde kullanılabilir.

mv <dizin> <yeni_dizin_adi>

İşlem sonucuyla ilgili bilgi almak için v parametresi kullanılabilir.

du

Dizin boyutunu öğrenmek için kullanılır.

du -sh <dizin>

Dizin içerisindeki tüm dizinlerin boyutunu öğrenmek için yıldız (*) karakter kullanılabilir.

du -sh *

Dizinlerin toplam boyutu için c parametresi kullanılabilir.

du -shc *

find

Dosya ve dizin aramak için kullanılır.

find <aranacak_yer> -type d -name <dizin_adi>

Linux dağıtımına göre çeşitli dizin komutları bulunabilir.

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.