MongoDB Sorgulama

MongoDB veritabanıdaki koleksiyonlarda yer alan verileri listelemek ve sorgulama için kullanılan MongoDB sorguları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Veri listeleme

MongoDB ile veri listelemek için find metodu kullanılır.

db.KOLEKSIYON.find();

Metot çalıştırıldığında koleksiyonda yer alan veriler listelenir.

db.kisiler.find();

Verileri anlaşılır bir şekilde listelemek için pretty metodu kullanılır.

db.kisiler.find().pretty();

Veri sayısını almak için count metodu kullanılır.

db.kisiler.find().count();

Verileri belirli bir alana göre sıralamak için sort metodu kullanılır.

db.tablo.find().sort({ adi: 1 });

Verileri ters olarak sıralamak için -1 değeri kullanılır.

db.tablo.find().sort({ adi: -1 });

İlk veriyi almak için findOne metodu kullanılır.

db.kisiler.findOne();

Veri içindeki bir alanı almak için alan adının yazılması yeterli olacaktır.

db.kisiler.findOne().adi;

Alınan veri sayısına sınır koymak için limit metodu kullanılır.

db.kisiler.find().limit(3);

Bellirli bir kayıttan sonrasını listelemek için skip komutu kullanılır.

db.kisiler.find().skip(2);

İki metot birlikte kullanılarak belirli aralıkta bulunan kayıtlar listelenebilir.

db.kisiler.find().skip(2).limit(3);

Veri sorgulama

Veri listelemek için kullanılan find metodu veri sorgulamak içinde kullanılır.

Aranan değerler parametre olarak metoda gönderilir.

db.kisiler.find({
 adi: "Yusuf"
});

Birden fazla değer ile de arama yapılabilir.

db.kisiler.find({
 adi: "Yusuf",
 soyadi: "SEZER"
});

Benzer sorgu işlemi findOne metodu içinde geçerlidir.

Sorguda değerin küçükse, büyük olması gibi farklı durumlar için çeşitli anahtar kelimeler kullanılır.

Aranan değer eşitse herhangi bir şey kullanılmaz.

db.kisiler.find({
 maas: 1000
});

Aranan değer küçükse $lt kullanılır.

db.kisiler.find({
 maas: { $lt: 1000 }
});

Aranan değer küçük eşitse $lte kullanılır.

db.kisiler.find({
 maas: { $lte: 1000 }
});

Aranan değer büyükse $gt kullanılır.

db.kisiler.find({
 maas: { $gt: 1000 }
});

Aranan değer büyük eşitse $gte kullanılır.

db.kisiler.find({
 maas: { $gte: 1000 }
});

Aranan değer eşit değilse $ne kullanılır.

db.kisiler.find({
 maas: { $ne: 1000 }
});

Aramayı or ve and mantıksal operatörüne göre yapmak için $or ve $and parametreleri kullanılır.

db.kisiler.find({
 $or: [{ maas: 1000 }, { yas: 25 }]
});

Belirli sütunları listelemek için find metodunun ikinci parametresine listelenecek sütunlar yazılır.

db.kisiler.find({}, { _id: 0, adi: 1 });

Sadece adi alanındaki değerler listelenecektir.

db.kisiler.find(
 { maas: { $lt: 1000 } },
 { _id: 0, adi: 1 }
);

Arama sonucunda maas değeri 1000 altındaki verilerin adi alanın listelenecektir.

MongoDB Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!