MongoDB Veri Silme

MongoDB veritabanındaki koleksiyonları ve koleksiyonda yer alan verileri silmek için kullanılan MongoDB silme işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Veri silme

MongoDB ile veri silmek için remove metodu kullanılır.

db.KOLEKSIYON.update(KRITER);

Metot çalıştırıldığında koleksiyondaki adi alanındaki değeri Yusuf olan tüm elemanlar silinecektir.

db.kisiler.remove({ adi: "Yusuf" });

Metot herhangi bir kriter belirlenmeden çalıştırıldığında tüm kayıtlar silenecektir.

db.kisiler.remove({});

Sadece bir veri silinmek istendiğinde remove metodunun ikinci parametresine 1 değerinin eklenmesi yeterli olacaktır.

db.kisiler.remove({ adi: "Yusuf" }, 1);

Koleksiyon silme

Koleksiyonu tamamen silmek için drop metodu kullanılır.

db.kisiler.drop();

MongoDB Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!