MongoDB Veri Güncelleme

Paylaş

MongoDB veritabanındaki koleksiyonlarda yer alan verileri güncellemek için kullanılan MongoDB güncelleme işlemi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Veri güncelleme

MongoDB ile veri güncellemek için updateOne metodu kullanılır.

db.KOLEKSIYON.updateOne(KRITER, YENI_VERI);

Metot çalıştırıldığında koleksiyondaki adi alanındaki değeri Yusuf olan ilk elemanın değeri Yusuf Sefa olacaktır.

db.kisiler.updateOne({ adi: "Yusuf" }, { adi: "Yusuf Sefa" });

NOT: Koleksiyondaki diğer tüm alanlar güncelleme sonrası silinecektir.

Sadece verilen alanları güncellemek için $set anahtar kelimesi kullanılır.

db.kisiler.updateOne({ adi: "Yusuf" }, { $set: { adi: "Yusuf Sefa" } });

Toplu güncelleme yapmak için updateMany metodu kullanılır.

db.kisiler.updateMany({ adi: "Yusuf" }, { $set: { adi: "Yusuf Sefa" } });

Toplu güncelleme işlemini update metodu ile yapmak için üçüncü parametre olarak multi değerinin eklenmesi yeterli olacaktır.

db.kisiler.update({ adi: "Yusuf" }, { $set: { adi: "Yusuf Sefa" } }, { multi: 1 });

Koleksiyon içinde sayısal verileri arttırmak için $inc anahtar kelimesi kullanılır.

db.kisiler.updateMany({}, { $inc: { maas: 100 } });

Koleksiyon içindeki alan silmek için $unset anahtar kelimesi kullanılır.

db.kisiler.updateMany({}, { $unset: { alan1: 1, alan2: 1 } });

MongoDB Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.