MySQL While Kullanımı

Paylaş

Yazıda MySQL içerisinde tekrar eden işlemlerde kullanılan while döngüsü ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

MySQL saklı yordamlar içerisinde çeşitli işlemler için programlama dillerinde bulunan if, elseif, else, case, while ve diğer döngüleri kullanmaya imkan vermektedir.

MySQL WHILE

Programlama dillerinde kullanılan döngülerden birisi olan while döngüsü bir koşula göre tekrar eden işlemler için kullanılır.

WHILE KOŞUL DO
-- KOMUTLAR
END WHILE;

Saklı yordam içerisinde while döngüsü kullanımı örneği aşağıdaki gibidir.

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE while_dongusu(IN sayi INT, INOUT sonuc TEXT)
BEGIN

  DECLARE x INT;
  SET x = 1;

  WHILE x <= sayi DO
  SET sonuc = CONCAT(sonuc, x, ',');
  SET x = x + 1;
  END WHILE;

END //
DELIMITER ;

Yazılan saklı yordamı çalıştıralım.

SET @sonuc = '';
CALL while_dongusu(10, @sonuc);
SELECT @sonuc;

Saklı yordamı çalıştırdığımızda 1’den 10’a kadar sayılar yan yana virgülle ayrılmış biçimde yazılacaktır.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.