Oracle Sayı/Matematik Fonksiyonları

Paylaş

Oracle veritabanı yönetim sisteminde yer alan abs, acos, ceil, floor, mod, round, round, sqrt vb. sayısal/matematiksel fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Sayı/Matematik fonksiyonları

Oracle sayısal veriler üzerine işlem yapmak için çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

ABS

Sayısal değerin mutlak değerini verir.

SELECT ABS(-15) AS SONUC FROM DUAL;

ACOS

Sayısal değerin ark kosinüs değerini verir.

SELECT ACOS(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

ASIN

Sayısal değerin ark sinüsü değerini verir.

SELECT ASIN(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

ATAN

Sayısal değerin ark tanjant değerini verir.

SELECT ATAN(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

BITAND

Parametre olarak verilen sayısal değerleri bitsel AND işlemi uygular.

SELECT BITAND(7, 2) AS SONUC FROM DUAL;

CEIL

Sayısal değeri yukarı yuvarlar.

SELECT CEIL(99.4) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT CEIL(99.6) AS SONUC FROM DUAL;

COS

Sayısal değerin kosinüs değerini verir.

SELECT COS(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

COSH

Sayısal değerin hiperbolik kosinüs değerini verir.

SELECT COSH(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

EXP

Sayısal değerin euler sayısı üzeri sonucunu verir.

SELECT EXP(2) AS SONUC FROM DUAL;

FLOOR

Sayısal değeri aşağı yuvarlar.

SELECT FLOOR(99.4) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT FLOOR(99.6) AS SONUC FROM DUAL;

GREATEST

Parametre olarak verilen ifadelerdeki en büyük değeri verir.

SELECT GREATEST(1, 5, 0, -3) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT GREATEST('yusuf1', 'yusuf3', 'yusuf0') AS SONUC FROM DUAL;

LEAST

Parametre olarak verilen ifadelerdeki en küçük değeri verir.

SELECT LEAST(1, 5, 0, -3) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT LEAST('yusuf1', 'yusuf3', 'yusuf0') AS SONUC FROM DUAL;

LN

Sayısal değerin doğal logaritma sonucunu verir.

SELECT LN(20) AS SONUC FROM DUAL;

LOG

Sayısal değerin belirlenen tabana göre logaritmik sonucunu verir.

SELECT LOG(10, 100) AS SONUC FROM DUAL;

MOD

Parametre olarak verilen sayısal değerlerin modüler aritmetik işlemi sonucunu verir.

SELECT MOD(1453, 13) AS SONUC FROM DUAL;

POWER

Parametre olarak verilen sayısal değerin kuvvet sonucunu verir.

SELECT POWER(3, 2) AS SONUC FROM DUAL;

ROUND

Sayısal değeri yuvarlar.

SELECT ROUND(99.4) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT ROUND(99.6) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT ROUND(99.468, 2) AS SONUC FROM DUAL;

SIGN

Sayısal değerin işaretini verir.

SELECT SIGN(-1453) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT SIGN(0) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT SIGN(1453) AS SONUC FROM DUAL;

SIN

Sayısal değerin sinüs değerini verir.

SELECT SIN(5) AS SONUC FROM DUAL;

SINH

Sayısal değerin hiperbolik sinüs değerini verir.

SELECT SINH(5) AS SONUC FROM DUAL;

SQRT

Sayısal değerin karekökünü verir.

SELECT SQRT(144) AS SONUC FROM DUAL;

TAN

Sayısal değerin tanjant değerini verir.

SELECT TAN(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

TANH

Sayısal değerin hiperbolik tanjant değerini verir.

SELECT TANH(0.5) AS SONUC FROM DUAL;

TRUNC

Ondalıklı sayılarda virgülden sonraki değeri kaldırır.

SELECT TRUNC(99.4) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT TRUNC(99.6) AS SONUC FROM DUAL;
SELECT TRUNC(99.468, 2) AS SONUC FROM DUAL;

TO_NUMBER

String ifadeyi sayısal değere çevirir.

SELECT TO_NUMBER('2,00' DEFAULT 0 ON CONVERSION ERROR) AS SONUC FROM DUAL;

TO_NUMBER

Parametre olarak verilen bitsel ifadeyi sayısal ifadeye çevirir.

SELECT BIN_TO_NUM(1, 1, 1, 0) AS SONUC FROM DUAL;

Oracle Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


WhatsApp topluluğuna katıl.