Oracle

PL/SQL OOP

Oracle PL/SQL ile OOP veya NYP yöntemine göre geliştirme de kullanılan attributes, methods, procedures, constructor,  static, inheritance, abstract ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Collections

Oracle PL/SQL ile benzer veri türüne sahip değerleri tek bir değişkende tutmak için kullanılan collections veya koleksiyonlar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Packages

Oracle PL/SQL ile yazılan değişken, prosedür, fonksiyon gibi yapıların bir isim altında saklamak için kullanılan packages veya paketler hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Trigger

Oracle PL/SQL ile veritabanı üzerinde yapılan ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemler sırasında çalışan trigger veya tetikleyiciler hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Exception

Oracle PL/SQL ile yazılan komutlarda ortaya çıkan hataların yönetimi için kullanılan Exception yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Records

Oracle PL/SQL ile birden fazla veriyi tekbir değişken üzerinden kontrol etmek için kullanılan records yapısı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Cursor

Oracle PL/SQL ile veriler üzerinde ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemleri sırasında kullanılan cursor hakkında bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Fonksiyonlar

Oracle PL/SQL komutlarını bir isim altında saklamak, işlem sonucunu döndürmek için kullanılan fonksiyonlar ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Prosedürler

Oracle PL/SQL komutlarını bir isim altında saklamak için kullanılan prosedür veya saklı yordam yapıları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Döngüler

Oracle PL/SQL ile komutları belirli bir koşula göre tekrar çalıştırmak için kullanılan loop, for loop, while döngüleri ve exit, continue ve goto anahtar kelimeleri kullanımı yer alıyor.

PL/SQL Koşullu İfadeler

Oracle PL/SQL içerisinde koşula göre çeşitli komutların çalıştırılması için kullanılan if, else, elsif, case, case when kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL Operatörler

Oracle PL/SQL içerisinde çeşitli hesaplamalar yapmak için kullanılan aritmetik, ilişkisel, karşılaştırma ve string operatörleri hakkında bilgi yer alıyor.

PL/SQL Nedir?

Oracle veritabanı yönetim sisteminde kullanılan PL/SQL nedir, kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Oracle Tarih Fonksiyonları

Oracle tarih fonksiyonları olarak adlandırılan sysdate, last_day, add_months, extract fonksiyonlarının kullanımı ve örnekleri yer alıyor.

Oracle Sayı/Matematik Fonksiyonları

Oracle veritabanı yönetim sisteminde yer alan abs, acos, ceil, floor, mod, round, round, sqrt vb. sayısal/matematiksel fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Oracle String Fonksiyonları

Oracle veritabanı yönetim sisteminde yer alan length, substr, concat, trim vb. string fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Oracle Kullanıcı İşlemleri

Orace kurulumu sonrası veya yeni bir kullanıcı oluşturma, yetkilendirme, şifre değiştirme ve silme işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.
LinkedIn grubuna buradan katılın.