Oracle SQLPlus Nedir? Kullanımı

Paylaş

Oracle kurulumu ile birlikte gelen SQLPlus aracı nedir ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

SQL Plus nedir?

SQL Plus aracı Oracle veritabanı yönetim sistemi ile birlikte gelen ve veritabanı yönetim sistemini komut yorumlayıcısında yönetmeyi sağlayan bir araçtır.

SQL Plus kullanımı

SQLPlus aracının kullanımı için işletim sistemi komut yorumlayıcısına aşağıdaki komutu yazmak yeterli olacaktır.

sqlplus

Docker ile SQL Plus aracını kullanmak için aşağıdaki komut kullanılır.

docker exec -it oracle bash -c "source /home/oracle/.bashrc; sqlplus"

SQLPlus aracı ile doğrudan veritabanı bağlantısını yapmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

sqlplus KULLANICI_ADI/KULLANICI_SIFRE;

SQLPlus aracı içerisinden connect komutu kullanılarak veritabanı bağlantısı sağlanır.

connect
connect KULLANICI_ADI
connect KULLANICI_ADI/KULLANICI_SIFRE

Yönetici olarak bağlanmak için as anahtar kelimesi kullanılır.

connect SYS / as SYSDBA

Bağlantıyı kontrol etmek için show user komutu kullanılır.

show user

Bağlantıyı kapatmak için disconnect komutu kullanılır.

disconnect

Ekranı temizlemek için clear screen komutu kullanılır.

clear screen

SQL Plus ile yazılmış sorguları listelemek için list komutu kullanılır.

list

Son yazılan sorguyu tekrar çalıştırmak için run komutu kullanılır.

run

Önceden yazılan komutları silmek için clear buffer ve del komutu kullanılır.

clear buffer
cl buffer
del

Sadece belirli bir komutu silmek için del SIRA komutu kullanılır.

del SIRA

SQL sorgusuna eklemek yapmak için append ve input komutu kullanılır.

append eklenecek-sql
input eklenecek-sql

SQL sorgusunu değiştirmek için change komutu kullanılır.

change eski_deger/yeni_deger

Yazılan SQL komutlarını kaydetmek için save komutu kullanılır.

save dosya_adi

SQL komutlarını ve sonuçlarını dosyaya kaydetmek için spool komutu kullanılır.

spool C:\kodlar.txt
spool OFF

Dosyada yer alan SQL komutlarını almak için get, start, @ kullanılır.

get dosya_adi
start dosya_adi
@dosya_adi
run

SQLPlus komut satırından işletim sistemi komut satırına geçmek için host komutu kullanılır.

host
host komut

SQL sorgularında geçici değişken kullanmak için ampersand (&) işareti kullanılır.

SELECT * FROM TABLO WHERE SUTUN = &SUTUN_DEGERI

Değişken işaretini değiştirmek için SET komutu kullanılır.

SET DEFINE ON
SET DEFINE '#'
SELECT * FROM TABLO WHERE SUTUN = #SUTUN_DEGERI

Sorgu sonuçlarını düzgün görüntülemek için SET komutu ile çeşitli ayarlar yapılabilir.

SET WRAP ON/OFF
SET HEAD ON/OFF
SET LINESIZE 15

Komutlar hakkında bilgi almak için help komutu kullanılır.

help komut

Oracle kurulum ile birlikte gelen SQL Plus aracı diğer veritabanı yönetim sistemlerinde yer alan araçlara göre esnek olsa da APEX, Oracle SQL Developer gibi araçların kullanımı olası hatalara karşı faydalı olacaktır.

Oracle Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


WhatsApp topluluğuna katıl.