Merhaba ben Yusuf SEZER, sitede programlama, web teknolojileri ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili basit ve anlaşılır örneklerle desteklenmiş yazılar yer almakta.

Sende ilgileniyorsan takip edebilir veya paylaşarak herkesin faydalanmasını sağlayabilirsin.

JavaScript ES6

JavaScript EcmaScript 6 ile birlikte gelen let, Default Parameters, Destructuring Assignment, const, Arrow Functions, Template Literals, Spread Operator, For..Of, Generators, Modules, Set Map WeakMap WeakSet, New Built-In Methods, Binary and Octal Literals, Tail Calls özellikleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Chaining Metotlar

Nesne Yönelimli Programlama desteği sunan programlama dillerinde kullanılan Chaining Metotlar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Extension Metotlar

JavaScript içerisinde yer alan nesnelere yeni metot eklemek için kullanılan Extension Metot özelliği ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Private Değişkenler

JavaScript OOP veya Nesne Yönelimli Programlama ile geliştirme yaparken private değişken oluşturma ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Kalıtım Almak

JavaScript ile OOP veya Nesne Yönelimli Programlama ile geliştirme sırasında kalıtım almak için kullanılan yöntemler yer alıyor.

JavaScript Nesne Prototipi

Her JavaScript nesnesinin bir prototipi vardır. Nesneler özelliklerini ve metotlarını prototip nesnesinden alır.

JavaScript Nesne Yönelimli Programlama

Bir çok programlama dili tarafından desteklenen ve JavaScript içerisinde yer alan OOP veya Nesne Yönelimli Programlama ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Hızlandırma

Yazılan JavaScript komutlarını hızlandırmak için kullanılan ve dikkat edilmesi gereken kurallar yer alıyor.

JavaScript Use Strict

Yazılan kodların JavaScript standartlarına göre yorumlanması için kullanılan use strict nedir, neden kullanılır ne işe yarar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Hata Ayıklama

JavaScript kodlarında oluşan yazım kodlama hatalarını, mantık hatalarını takip etmek için kullanılan debugger ve hata ayıklama yöntemleri yer alıyor.

JavaScript try catch

Hataları yakalamak ve hataları yönetmek için kullanılan try catch finally anahtar kelimelerinin kullanımı, JavaScript hataları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Düzenli İfadeler

Belirli bir kalıba göre arama yapmak için kullanılan Javascript düzenli ifadeler, search, replace, test, exec ve düzenli ifade özelliklerinin kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Tip Dönüşümleri

JavaScript ile verileri saklamak, veriler üzerinde hesaplamak yapmak için kullanılan veri türlerinin dönüşümü ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Javascript Döngüler

JavaScript içerisinde yer alan for, for in,  while, do while döngüleri ile döngü kontrolü için kullanılan break ve continue anahtar kelimesi kullanımı örnekleri ile yer alıyor.

JavaScript switch case

JavaScript ile birden fazla koşul sonucu olan işlemlerde kullanılan switch case anahtar kelimesi kullanımı çeşitli örneklerle yer alıyor.

JavaScript if else

Bir koşula göre komut çalıştırırken kullanılan if, else ve else if JavaScript koşul ifadeleri kullanımı örnekleri ile yer alıyor.