Merhaba ben Yusuf SEZER, sitede programlama, web teknolojileri ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili basit ve anlaşılır örneklerle desteklenmiş yazılar yer almakta.

Sende ilgileniyorsan takip edebilir veya paylaşarak herkesin faydalanmasını sağlayabilirsin.

JavaScript Dizi Sıralama

JavaScript sort fonksiyonu ile dizi sıralama, alfabetik sıralama, ters sıralama, sayısal sıralama, küçükten büyüğe, büyükten küçüge ve Türkçe sıralama yer alıyor.

JavaScript Dizi Fonksiyonları

JavaScript ile diziler üzerinde ekleme, silme, birleştirme gibi işlemler yaparken kullanılan dizi fonksiyonları ile ilgili bilgiler dizi örnekleri ve kullanımı ile yer alıyor.

JavaScript Diziler

JavaScript dizi oluşturma ve tanımlama, dizi elamanına erişim, dizi uzunluğu, dizi sıralama gibi dizi işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript setTimeout

JavaScript ile zamanlayıcı olarak kullanılan setTimeout fonksiyonu nedir ve kullanımı ile ilgili bilgiler örnek kodlarla yer alıyor.

JavaScript Yönlendirme

Web sayfamızı başka bir alan adına veya başka bir sayfaya taşıdığımızda mevcut sayfayı JavaScript yönlendirme kullanarak yönlendirebiliriz.

JavaScript Tarih Saat

JavaScript ile tarih ve saat bilgisini alma, tarih yazdırma, tarih formatları gibi tarih işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Gizle Göster

Çeşitli sitelerde reklam alanlarında gizle/göster olarak kullanılan JavaScript gizle göster uygulaması sayfa içerisindeki div, tablo, resim gibi HTML nesnelerinde kullanılabilir.

JavaScript Sayısal İşlemler

JavaScript sayı, number veri türü, sayı sistemi, sayı yuvarlama, sayı kontrolü, en küçük – en büyük sayıyı bulma, matematik fonksiyonları gibi sayısal işlemler yer alıyor.

JavaScript Metinsel İşlemler

JavaScript metin, kelime veya string veri türü içinde arama yapma, uzunluk bulma, parçalama, değiştirme, büyük küçük harf dönüşümü, birleştirme ve diziye dönüştürme metin işlemleri yer alıyor.

JavaScript Olaylar

Kullanıcı tarafından yapılan eylemler sonucunda işlem yapmak için kullanılan JavaScript olayları, event listener veya olay yöneticisi ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Faaliyet Alanı

JavaScript tanımlanan değişken, nesne veya fonksiyonların faaliyet alanı, yerel değişkenler, genel değişkenler ve hoisting ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Nesneler

OOP veya Nesne Yönelimli Programlama ve Nesne Yönelimli Programlamada kullanılan nesnelerin JavaScript içerisinde kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Fonksiyonlar

JavaScript ile geliştirme yaparken kullanılan function veya fonksiyon yapısını oluşturma, çağırma, değer döndürme, kullanımı fonksiyon örnekleri ile yer alıyor.

JavaScript Veri Türleri

JavaScript içerisinde yer alan veri türleri veya veri tipleri arasındaki farklar, kullanımı örnek kodlarla birlikte yer alıyor.

JavaScript Operatörler

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript ile çeşitli işlemler için atama operatörleri, aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, koşul operatörleri, tür operatörleri ve bit operatörlerini kullanabiliriz.

JavaScript Değişkenler

JavaScript değişken tanımlama ve kuralları, değişken türleri, değişken atama ve birleştirme işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Yorumlar

JavaScript kodlarını açıklamak veya kodların çalışmasını devre dışı bırakmak için kullanılan yorumlar, yorum satırı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

JavaScript Yazım Kuralları

JavaScript ile geliştirme yaparken dikkat edilmesi gereken JavaScript yazım kuralları ile ilgili bilgiler yer alıyor.