PHP MySQL Veri Listeleme

Paylaş

PHP ile MySQL veritabanından/tablosundan verileri çekme ve çekilen verileri listeleme ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP ile MySQL veri çekme işlemi için öncelikle PHP MySQL Bağlantısı ile bağlantı yapılıp PHP MySQL Sorgulama ile uygun SQL komutunun yazılması yeterli olacaktır.

MySQL ile veri seçme işlemi SELECT SQL komutu ile yapılır.

Sadece belirli sütunları seçmek için

SELECT sutun1, sutun2,sutunN FROM tablo_adi

kullanılır.

Tablodaki tüm sütunları seçmek için sütun yerine sadece yıldız (*) karakterinin eklenmesi yeterli olacaktır.

SELECT * FROM tablo_adi

Veri listeleme işlemi PHP MySQL Veri Çekme işlemine benzer, veri listeleme işleminde ayrıca döngü yardımıyla tüm verilerin listelenmesi sağlanır.

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
  die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->query("SELECT kisi_adi, kisi_soyadi, kisi_eposta FROM kisiler");

if ($baglanti->errno > 0) {
  die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

while ($cikti = $sorgu->fetch_array()) {
  echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"] . "<hr />";
}

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

Veri listeleme işlemi prepare (ön hazırlıklı sorgu) metodu içinde aynıdır.

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
  die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->prepare("SELECT * FROM kisiler");

if ($baglanti->errno > 0) {
  die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

$sorgu->execute();

$sonuc = $sorgu->get_result();

while ($cikti = $sonuc->fetch_array()) {
  echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"] . "<hr />";
}

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

Veri listeleme işleminde önemli olan verinin uygun bir şekilde yazdırılmasıdır.

<?php

$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");

if ($baglanti->connect_errno > 0) {
  die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
}

$baglanti->set_charset("utf8");

$sorgu = $baglanti->prepare("SELECT * FROM kisiler");

if ($baglanti->errno > 0) {
  die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
}

$sorgu->execute();

$sonuc = $sorgu->get_result();

$html = "Kişiler: <br />";
$html .= "<select>";

while ($cikti = $sonuc->fetch_array()) {
  $html .= "<option>" . $cikti["kisi_adi"] . " " . $cikti["kisi_soyadi"] . "</option>";
}

$html .= "</select>";

echo $html;

$sorgu->close();
$baglanti->close();

?>

Örnekte veriler açılır menü biçiminde listelenmiştir, benzer şekilde tablo veya farklı bir tasarıma göre veri listeleme işlemi yapılabilir.

PHP MySQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.