SQL Tablo Oluşturma

Paylaş

SQL tablo oluşturma yöntemi MySQL, SQL Server, Oracle gibi çeşitli veri saklama sistemleri için örnekleri ve kodu yer alıyor.

SQL ile tablo oluşturmak için SQL Nedir? SQL Komutları yazısında DDL bölümüne yer alan CREATE anahtar kelimesi kullanılır.

Öncelikle SQL Veritabanı Oluşturma yazısındaki adımları takip ederek veri tabanı oluşturulur veya mevcut bir veri tabanı seçilir.

Tablo oluşturmak için aşağıdaki ifade kullanılır.

CREATE TABLE tablo_adi (
 sutun1 veritipi kısıtlama,
 sutun2 veritipi kısıtlama,
 sutun3 veritipi kısıtlama,
 ....
);

Sütun (sutun1, sutun2, sutun3, …) parametreleri oluşturulacak tablodaki sütun adlarını belirtir.

Veri tipi parametresi sütunun tutacağı veri türünü (INT, VARCHAR, DATE) belirtir.

Kısıtlama parametresi sütuna girilecek veri için bir sınır veya kural belirtmek için kullanılır.

Tablo oluşturma komutu, Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde SQL komutlarının çalıştırılmasına imkan veren komut yorumlayıcısı (CMD), Terminal veya MySQL için Workbench, SQL Server için SQL Server Management Studio, Oracle için SQL *Plus yardımcı araçlarına yazılır.

NOT: Tablo oluştururken, Veri Tabanı Yönetim Sistemi farklı dillere ait harf desteği olsa bile İngilizce harfleri haricinde harf kullanmamak faydalı olacaktır.

NOT2: Veri tipleri Veri Tabanı Yönetim Sistemi’ne göre farklılık gösterir.

Örneğin; VTYS içerisinde kisiler adında bir veri tabanı oluşturalım.

CREATE TABLE kisiler (
 kisi_sira INT,
 kisi_adi VARCHAR(20),
 kisi_soyadi VARCHAR(30),
 kisi_eposta VARCHAR(50)
);

Oluşturulacak tabloya kısıtlama ekleyerek veri tekrarı, hatalı veri girişi gibi durumlar en aza indirilebilir.

CREATE TABLE kisiler (
 kisi_sira INT NOT NULL,
 kisi_adi VARCHAR(20) NOT NULL,
 kisi_soyadi VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'SEZER',
 kisi_eposta VARCHAR(50) NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_sira PRIMARY KEY(kisi_sira)
);

SQL ile tablo oluşturma işleminden sonra artık oluşturulan tabloya kayıt eklenebilir.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir